Circadiane ritmestoornissen

Uw slaap-waakritme wordt voor een deel gestuurd door uw biologische klok en voor een deel door uw gedrag, met de beslissing wanneer u naar bed gaat en opstaat. Als er onbalans is tussen uw biologische klok en uw gedrag, kan er een verstoord slaap-waakritme ontstaan. 

Bij een vertraagde slaapfasesyndroom (Delayed Sleep Phase Syndrome; DSPS) lukt het pas laat in de nacht om vlot in slaap te vallen. Bij een vervroegd slaapfasesyndroom (Advanced Sleep Phase Syndrome; ASPS) is dit tijdstip vroeg in de avond. Door externe invloeden, zoals ploegendiensten en frequente jetlag, kan het bioritme in de war raken.