Zorgpaden

Voor een deel van haar patiëntengroepen werkt De Tjongerschans met zorgpaden.

Zorgpaden (klinische paden, zorgprogramma’s)  staan volop in de belangstelling en duiden op goed georganiseerde processen, waarop de (zorg)organisa­tie afgestemd is. Het beoogde doel is het  verlenen van patiëntgerichte, veilige en doelmatige zorg.

 

Een zorgpad geeft helderheid over de stappen in het zorgproces; het geeft aan welk traject een patiënt doorloopt en wie op welk moment welke acties onderneemt. Hierdoor weet elke betrokken hulpverlener op ieder moment welke (medische) doelen worden nagestreefd, wat de bijbehorende activiteiten en verantwoordelijkheden zijn, welke informatie aan de patiënt gegeven moet worden en wat nodig is na ontslag uit het ziekenhuis. Het zorgpad  is niet gericht op de individuele patiënt, maar helpt bij het maken en organiseren van de zorgverlening voor een bepaalde groep patiënten. Bijvoorbeeld patiënten met een galblaasoperatie, patiënten met een mammacarcinoom (borstkanker), patiënten met COPD (longaandoening) een beroerte of patiënten met een gebroken heup. Het voorkomt dat men onnodig vaak naar het ziekenhuis moet komen of dat er onnodig veel tussentijdse wachttijden zijn. Het voorkomt ook dat zaken vergeten of dubbel gedaan worden.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.