selectieProf

Ambities

Ambities 

 

Ziekenhuis Tjongerschans wil de samenwerkingsrelaties met zijn ketenpartners verder uitbouwen en versterken. We behandelen onze patiënten immers nooit alleen, maar doen dat samen met huisartsen en tal van andere zorgverleners. In overleg met die partners onderzoeken we bijvoorbeeld de mogelijkheid naar het aanbieden van de ziekenhuisbehandeling in de thuissituatie.

 

Onze ambities voor een effectievere samenwerking met onze partners, om onze patiënten nog betere zorg te bieden, zijn per partner de volgende:

 

Huisartsen

De huisarts is een belangrijke regisseur van de zorg. Een goede samenwerking met de huisartsen in onze regio is voor ons en voor onze patiënten zeer belangrijk. Samen met de huisartsen blijven wij werken aan vernieuwingen en verbeteringen. We hebben als eerste ziekenhuis in Friesland het elektronisch verwijzen geïntroduceerd en hebben daarna andere ziekenhuizen in dit proces begeleid. We willen de band met de huisartsen verder versterken door:

 • Het opzetten van een combinatie van huisartsenpost en spoedeisende hulp.
 • Inzage in transmurale dossiers mogelijk maken.
 • Relatiemanagement te intensiveren.
 • Het peilen van wensen bij huisartsen.
 • De dienstverlening aan huisartsen in jaarplannen op te nemen.
 • Het uitbreiden van het Verwijsmodel/Zorgportaal.
 • Een betrouwbare achterwacht en consultfunctie bieden voor vooral acute situaties (avond/nacht/weekend).
 • En zeer korte toegangs- en wachttijden realiseren.

 

Thuiszorg en zorginstellingen

Samen met thuiszorginstellingen willen we inzetten op innovatie. Onze ambities zijn om:

 • Gezamenlijke behandeltrajecten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van heupen, COPD en CVA.
 • Gezamenlijke protocollen te ontwikkelen voor advies en voorlichting.
 • De overdrachtmomenten te optimaliseren.
 • De mogelijkheden van monitoren thuis te onderzoeken (telemetrie).

 

Ziekenhuizen

Samenwerken met andere ziekenhuizen in onze regio is belangrijk. Op medisch vlak doen onze specialisten dit al. Ook op facilitair gebied wordt met elkaar afgestemd om zo efficiency te verkrijgen. We willen dit bereiken door:

 • Samen te werken aan de voorbereiding op een operatie.
 • Samen te werken aan effectieve nazorg.
 • Het samen aanbieden van vervolgzorg in een zorghotel.

 

Andere ketenpartners

De relatie en activiteiten met GGZ, revalidatie, sportnetwerk, bedrijfs- en arbo-artsen en verloskundigen willen we verder uitbreiden. Dit houdt in dat we meer:

 • Gezamenlijke activiteiten willen opzetten.
 • Willen gaan samenwerken met ggz, revalidatie, sportnetwerk, bedrijfs- en arbo-artsen, verloskundigen en andere ziekenhuizen.

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.