Bezoeker

Bij de revalidatiearts

Wanneer uw huisarts u doorverwijst naar de polikliniek revalidatiegeneeskunde van Ziekenhuis  Tjongerschans, wordt u eerst poliklinisch gezien door de revalidatiearts. Deze beoordeelt of een poliklinische revalidatiebehandeling voor u zinvol is of dat een ander behandeltraject beter is. De poliklinische revalidatiebehandeling is een samenwerkingsverband tussen de Tjongerschans en Revalidatie Friesland.

 

Aandachtsgebieden

 

De revalidatiegeneeskundige zorg richt zich op onder andere de volgende patiëntengroepen:

  • Klachten van het houdings- en bewegingsapparaat in het algemeen.
  • Chronische pijnklachten.
  • Chronische neurologische aandoeningen, zoals Multiple Sclerose (MS), Parkinson en spierziekten.
  • Acute neurologische aandoeningen, zoals CVA en dwarslaesie.
  • Mentale beperkingen bij neurologische aandoeningen.
  • Complexe orthopedische problemen.

 

Sportloket

Het sportloket Heerenveen is een samenwerkingsverband van Ziekenhuis Tjongerschans, Revalidatie Friesland, gemeente Heerenveen, Sport Fryslân en Gehandicaptensport Nederland.  Bij het Sportloket kunnen chronisch zieke of revaliderende patiënten terecht voor een persoonlijk advies over hun wensen en mogelijkheden op het gebied van bewegen en sport. Samen met de consulent van het Sportloket bekijken ze hoe ze in het dagelijks leven een meer actieve leefstijl kunnen realiseren.

 

Dit nieuwe spreekuur, gehuisvest op de polikliniek Sportgeneeskunde van ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen, wordt verzorgd door sportconsulent en bewegingsagoog van Revalidatie Friesland, Robin Mulder. Tijdens het intakegesprek brengt hij de problematiek in kaart, inclusief wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. “Op basis van die persoonlijke omstandigheden geef ik een beweegadvies op maat en bespreek de mogelijkheden om in het dagelijks leven van de patiënt een actieve leefstijl te realiseren “, verduidelijkt de sportconsulent. Na dit adviesgesprek heeft de patiënt nog een aantal malen contact met de consulent van het Sportloket over de voortgang. Patiënten worden door hun behandelend medisch specialist/sportarts/revalidatiearts doorverwezen naar het Sportloket.

In februari dit jaar heeft minister Schippers van VWS akkoord gegeven op een vierjarig landelijk beweegprogramma van het Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport. Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen richt zich op het structureel aanbieden van bewegingsprogramma’s aan patiënten.

Aan het programma werken 12 revalidatiecentra en 6 ziekenhuizen mee, waarvan ziekenhuis Tjongerschans er één is. Tevens vindt er een meerjarig wetenschappelijk onderzoek plaats.

 

Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid, ook voor mensen met een chronische aandoening. Het verbetert de conditie en helpt sociale contacten te vergroten. Of je nu jong bent of oud, een handicap of aandoening hebt, voor iedereen geldt: een half uur per dag actief bewegen is een gezond streven.

 

Het Sportloket is op dinsdags bereikbaar van 13.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer

06-33028622. Het emailadres is sportloket@tjongerschans.nl

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.