Bezoeker

Verpleegkundig consulent Reuma

Wie reuma heeft, krijgt niet alleen te maken met lichamelijke klachten. U kunt ook te maken krijgen met verwerkingsproblematiek, arbeidsproblematiek, beperkingen in uw algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). De verpleegkundig reumaconsulent heeft aandacht voor al deze zaken. De consulent kan u adviseren over het anders inrichten van uw dagelijkse leven, zodat de gevolgen van reuma, bijvoorbeeld moeheid, u minder belemmeren. Zij kan u adviseren over eventuele aanpassingen en/of hulpmiddelen en kan, indien nodig, een huisbezoek doen.

 

Wegwijzer naar instanties

 

In sommige situaties zal de reumaconsulent u doorverwijzen naar andere disciplines of instanties. Het kan zijn dat u hulp in de huishouding nodig heeft of dat uw huis moet worden aangepast. De reumaconsulent kan u helpen bij het vinden van de weg in ‘hulpverlenersland’. Zij heeft contact met vele instanties en behandelaars waarmee u te maken kunt krijgen, zoals bedrijfsverenigingen, maatschappelijk werk, fysiotherapie, ergotherapie, gemeentelijke instellingen en natuurlijk met de specialisten op de polikliniek. U kunt bij de consulent ook terecht voor onder meer vragen over vergoedingen, keuringen en aanpassingen.

 

Scoren van ziekte activiteit

 

Onder eindverantwoordelijkheid van de reumatoloog doet de reumaconsulent gewrichtsonderzoek. Het onderzoek wordt volgens protocol uitgevoerd en leidt tot een score van de ziekteactiviteit. Op grond daarvan worden bepaalde beslissingen genomen over de medicatie, dit in overleg met de behandelend reumatoloog.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.