Bezoeker

De Osteoporosepolikliniek (onderdeel van de Polikliniek Interne Geneeskunde)

 

Botontkalking (osteoporose) komt veel voor, vooral bij vrouwen na de overgang (menopauze), maar ook bij oudere mannen. De diagnose wordt vaak (te) laat gesteld en ook vaak onvoldoende behandeld. Om deze reden worden zowel vrouwen als mannen die boven hun 50ste levensjaar een botbreuk oplopen gescreend op de osteoporosepoli van Ziekenhuis Tjongerschans. De meest voorkomende breuken bij osteoporose zijn pols-, ruggenwervel- en heupfracturen.

 

Het osteoporoseteam bestaat uit 3 internisten met hun doktersassistentes en wordt sinds 1 april versterkt door een osteoporoseverpleegkundige. Zij zijn verantwoordelijk voor goede zorg en begeleiding van deze patiëntengroep. Naast het in kaart brengen van risicofactoren voor osteoporose is ook preventie, leefstijlbegeleiding en therapietrouw van belang. Goede behandeling van osteoporose halveert het risico op het ontstaan van nieuwe botbreuken in de toekomst.

 

De osteoporose verpleegkundige nodigt patiënten uit nadat ze door de chirurg of orthopeed op de spoedeisende hulp gezien zijn.

Er vindt aanvullend onderzoek plaats vóór het eerste polibezoek op de osteoporosepoli:

  1. Bloedonderzoek (naar risicofactoren voor osteoporose)
  2. Botdensitometrie/DEXA-scan waarbij de kalkhoudendheid van de lendewervels en de heupen gemeten wordt. Ook wordt er beoordeeld of er sprake is van wervelinzakkingen.

Tijdens het eerste bezoek op de osteoporosepoli maakt de patiënt kennis met de internist. De osteoporoseverpleegkundige doet een intake aan de hand van een vragenlijst, geeft voorlichting en uitleg over de uitslagen van het verrichte onderzoek.

 

Indien de diagnose osteoporose gesteld, volgt een tweede afspraak bij de internist  voor het bespreken van de (medicamenteuze) behandeling. 

Nadat een behandeling gestart is wordt de patiënt na één maand telefonisch benaderd om te beoordelen of de medicatie correct wordt ingenomen en of er mogelijk sprake is van bijwerkingen. Desgewenst kan de patient een vervolgafspraak op de polikliniek maken indien daar behoefte aan is.

We proberen daarmee maatwerk te leveren aan elke osteoporose patiënt.

 

Voor vragen of inlichtingen over de Osteoporosepoli kunt u terecht bij Petra Hoekstra, osteoporoseverpleegkundige (tel.nr 5465).

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.