Bezoeker

Roken en orthopedie

Het is algemeen bekend dat roken slecht is voor de gezondheid. De nadelige invloed op hart- en vaatziekten, de duidelijke relatie met longziekten en longkanker, wordt niet meer tegengesproken. Wanneer u rookt, inhaleert u meer dan 500 verschillende soorten gassen en u krijgt meer dan 3500 verschillende chemische stoffen binnen die gemakshalve worden aangeduid als ‘teer’.

 

De tussenwervelschijf

 

Wanneer u rookt, is uw bloedvoorziening slecht en dus ook de voeding van uw tussenwervelschijf. Al die omstandigheden die de voeding en bloedvoorziening nog meer beïnvloeden, hebben een nadelige werking. In een MRI-scan studie van eeneiige tweelingen (die dus genetisch identiek zijn) en waarvan de ene wel en de andere niet rookte, bleken de rokers 18% meer slijtage van de discus (de discus zorgt voor bewegingen tussen de wervels onderling en vangt de schokken op als we stappen of springen) te hebben. Ook rugoperaties bij rokers blijken tot 50% meer kans te hebben om niet vast te groeien.

 

Botgenezing

 

Roken beïnvloedt ook botgenezing op een zeer nadelige manier. Zo hadden patiënten die rookten 16 x meer kans dat een enkelartrodese (het vastzetten van het enkelgewricht) niet vastgroeide dan niet rokers. Ook hierbij wordt de oorzaak gezocht in een verminderd zuurstofaanbod door verkramping van de kleine bloedvaatjes en een verminderde capaciteit van het bloed om zuurstof te vervoeren door de koolmonoxide in sigarettenrook.

 

Osteoporose

 

Zowel rokende mannen als vrouwen hebben een lagere botmassa als niet rokers. In meerdere studies komt naar voren dat vooral rokende vrouwen vaker breuken hebben na een val.

 

Wondgenezing

 

Bij mensen die roken, geneest een wond minder snel. Ook blijken rokers een veel grotere kans te hebben op diepe wondinfecties juist door deze slechtere wondgenezing. En wanneer er wondinfecties zijn, is de uitbreiding bij rokers ernstiger dan bij niet-rokers.

Gezien de bovenstaande feiten is het gerechtvaardigd om patiënten voor een orthopedische operatie te adviseren met het roken te stoppen en dit minimaal tot genezing van het bot vol te houden.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.