Bezoeker

Nieuwe heup of knie

Project Transmuraal Orthopedisch Patiëntenzorg programma (TOP®)

 

Ziekenhuis De Tjongerschans is aangesloten bij het landelijke Transmuraal Orthopedisch Patiëntenzorgprogramma (TOP®). De aanleiding voor het starten van het project was het verouderde voorlichtingsprogramma en het plan om de ligduur van patiënten in het ziekenhuis te verkorten. Daarnaast diende de doorstroming van het ziekenhuis naar de thuiszorg of naar een verpleeghuis te worden verbeterd.

 

Doelstellingen van (TOP®)

 

  • De organisatie van de zorg rondom patiënten die een nieuwe heup of knie krijgen, sluit aan bij de behoefte van de patiënt.
  • We leveren kwalitatieve hoge en verantwoorde zorg.
  • De zorgverlening aan patiënten die een nieuwe heup of knie krijgen verloopt efficiënter en doelmatiger door:
    • Verlaging van de opnameduur.
    • Verbetering van de doorstroming naar de eerste lijn.
    • Het optimaal benutten van de aanwezige capaciteit op de verpleegafdeling.

 

Optimale voorbereiding

 

Wanneer u een nieuwe knie of heup nodig hebt, bent u in de meeste gevallen binnen een week weer thuis. Door het TOP®-programma nieuwe heup/nieuwe knie bereiden we u optimaal voor op de opname. Dit doen we door foldermateriaal te geven, met u in gesprek te gaan en door een voorbezoek aan de fysiotherapeut, ergotherapeut en anesthesist.

 

Zorg na de operatie

 

Voor iedere patiënt die tijdens de opname in Ziekenhuis De Tjongerschans een nieuwe heup of knie krijgt, zijn afspraken gemaakt met het Regionaal Indicatie Orgaan Zuidoost en Zuidwest Friesland en de organisaties Thuiszorg de Friese Wouden en Thuiszorg Zuidwest Friesland. Dit betekent dat u standaard een bezoek krijgt van een thuiszorgmedewerker op de eerste (werk)dag na uw thuiskomst. Daarnaast komt de thuiszorgmedewerker op de 14e dag na de operatiedatum voor het verwijderen van agraves of hechtingen. De thuiszorgmedewerker komt zonodig tussendoor voor wondcontrole en/of wondverzorging. (standaard maximaal 3 bezoeken).

 

Meer informatie?

 

Wilt u meer informatie over het project Transmuraal Orthopedisch Patiëntenzorg programma (TOP®) kunt u contact opnemen met mevrouw G. Boonstra, via telefoonnummer 0513-685 572.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.