Bezoeker

Bekkenpijn

Af en toe ontwikkelt zich bij een zwangere, voor of na de bevalling, pijn in het bekken. De last bevindt zich voornamelijk in het schaambeengebied maar ook wel in de liezen en in het gebied van de rug. Soms wordt hierdoor het normale functioneren belemmerd. Ten onrechte wordt deze ‘bekkeninstabiliteit’ genoemd want de meer dan normale bewegelijkheid van het bekken in de zwangerschap en ook tijdens de bevalling is een normaal natuurlijk gebeuren.

 

Oorzaak

 

Een duidelijke oorzaak van de soms hevige bekken- en schaambeenpijnklachten bij zwangeren is niet goed bekend. Men denkt dat overmatige gevoeligheid van de banden (ligamenten) en de bekkengewrichten een rol spelen, mogelijk door hormonale veranderingen. Altijd zal moeten worden gekeken of andere oorzaken een rol spelen: zoals heupafwijkingen die tijdens de zwangerschap kunnen ontstaan, liesbreuken en rugklachten en bijvoorbeeld ook een hernia. Daarom is een eenmalig onderzoek bij de orthopedisch chirurg gewenst.

 

Wie krijgen het?

 

Iedere zwangere kan het krijgen, zowel voor als na de bevalling en het is niet goed te voorspellen welke groep het meeste risico loopt. Mogelijk speelt een wat oudere leeftijd van de zwangere een rol en tevens wordt het vrijwel nooit gezien bij de keizersnede. Pijnklachten in het bekken in die mate, dat daardoor het normale functioneren van de zwangere wordt beperkt is vrij zeldzaam, ondanks de grote aandacht hiervoor in de media. We schatten dat dit in Nederland jaarlijks om minder dan 1000 vrouwen gaat, wat betekent dat het ver onder de 1/2% van de zwangeren voorkomt. De last speelt zich voornamelijk af in de periode halverwege de zwangerschap tot meestal maximaal 6 maanden na de zwangerschap.

 

Behandeling

 

Bij pijnklachten in het bekken tijdens de zwangerschap of na de bevalling dient men dit beeld serieus te onderzoeken. De orthopedisch chirurg moet patiënte (meestal eenmalig) zien en eventueel een bekkenbandage voorschrijven. Het is voldoende dat de verdere behandeling plaatsvindt in samenwerking met de verloskundige/huisarts en soms de specialist. Versterkende oefeningen van de schuine en dwarse buikspieren, vooral na de bevalling!, zijn van groot belang. Kort passig lopen en soms het gebruik van krukken kan nodig zijn evenals tijdelijke gezinsverzorging. Voortdurend moet men na de bevalling trachten de activiteiten weer uit te breiden en tevens beseffen dat vrijwel altijd de last binnen enkele maanden overgaat. Men moet een positieve psychische grondhouding trachten te krijgen vanuit het uitgangspunt dat vrijwel altijd herstel ontstaat en vrijwel nooit verdere invalidisering. Van operaties aan het bekken is weinig goeds te verwachten. Opmerkingen dat men in een rolstoel terecht komt zijn niet reëel.

 

Conclusie

 

Pijnklachten in het bekken tijdens de zwangerschap of na de bevalling kunnen lastig zijn maar zijn meestal van tijdelijke aard. Het komt niet vaak voor en met behulp van bovengenoemde maatregelen is het vrijwel altijd uitstekend te behandelen.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.