Bezoeker

Uw afspraak

Bij uw eerste bezoek aan de oogarts wordt het hele oog onderzocht. Vaak wordt u eerst gezien door een Technisch Oogheelkundig Assistent (TOA), een optometrist of orthoptist en pas daarna door de oogarts. De TOA verricht een aantal metingen en technische onderzoeken. Tijdens of na deze onderzoeken krijgt u doorgaans oogdruppels toegediend, die uw pupillen verwijden. Deze druppels zijn noodzakelijk om de binnenkant van het oog (= het netvlies) goed te kunnen onderzoeken. Het inwerken van deze druppels duurt minimaal 30 minuten. Door deze druppels kunt u tijdelijk slechter (gaan) zien. U mag dan ook absoluut niet zelf autorijden. Wij adviseren u met het openbaar vervoer te reizen of iemand mee te nemen die u weer terug naar huis kan rijden.

Het aantal onderzoeken dat bij u dient te worden verricht, is niet goed te voorspellen. Op de polikliniek Oogheelkunde wordt gewerkt met spreekuren op afspraak. Het is het verstandig rekening te houden met een langer durend verblijf op de polikliniek.

 

Wat neemt u mee

- Een verwijsbrief van uw huisarts of opticiën.

- Een actueel medicatieoverzicht, dat verkrijgbaar is bij uw apotheek.

- Uw eventuele bril of brillen.

 

Na uw afspraak

Na uw bezoek aan de oogarts komt u terug bij de balie. Daar wordt, indien nodig, een nieuwe afspraak gemaakt. De doktersassistente kan u informeren over onderzoeken en advies geven over voorbereiding of nazorg van onderzoeken. Uw huisarts wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de bevindingen van het consult en/of de behandeling.

 

 

Spoedafspraken

Met de huisartsen in de regio zijn afspraken gemaakt over spoedverwijzingen. Indien gewenst, kan uw huisarts telefonisch met een oogarts overleggen. De oogarts adviseert of verwijzing nodig is en op welke termijn dit dient te gebeuren.

 

 

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze algemene informatie nog vragen hebben, stelt u die dan gerust aan de medewerkers van de polikliniek Oogheelkunde. Zij zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0513 - 685420

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.