Bezoeker

Radiologisch onderzoek

Het radiologisch onderzoek van de  patiënten, die door de huisarts, chirurg of via het bevolkingsonderzoek  zijn verwezen naar  de mammapolikliniek bestaat bijna altijd uit een röntgenonderzoek (mammografie) welke soms wordt aangevuld met een echografie van de borst. Hierbij worden vrijwel altijd beide borsten onderzocht. Niet alleen om te kunnen vergelijken, maar soms wordt in de andere borst bij toeval ook iets ontdekt, in een vroeg stadium.

 

Op basis van deze onderzoeken is vaak al met grote zekerheid uitsluitsel te geven over de aard van de aandoening van de borst. Zo kan in geval van een cyste, dat is een plaatselijke ophoping van vocht, vrijwel direct gezien worden dat het om een dergelijke goedaardige cyste gaat. In geval van een kwaadaardigheid is dit soms ook op de röntgen- en echografie met zekerheid te zien. De uitslag van dit onderzoek is binnen een aantal dagen bij de huisarts of chirurg bekend of als u aansluitend een afspraak heeft bij de chirurg, wordt deze met u meegegeven.

 

Voor de definitieve bevestiging van het vermoeden op een goedaardige of kwaadaardige afwijking is vaak een punctie nodig. Dit gebeurt vaak direct aansluitend tijdens echografie met behulp van een dikke naald na plaatselijke verdoving. Er wordt dan weefsel uit de afwijking weggenomen en voor onderzoek naar het laboratorium in Leeuwarden opgestuurd. Als de afwijking alleen op de rontgenfoto zichtbaar is, het gaat hier dan meestal om kalkspatjes, wordt een aparte afspraak gemaakt voor de punctie, welke dan op een aparte rontgentafel met computer wordt verricht. De patholoog in Leeuwarden beoordeelt het weefsel onder de microscoop. De uitslag hiervan is binnen een week bij de huisarts of chirurg bekend.

In specifieke situaties wordt ook een MRI-scan van de borst gemaakt.


Het Bevolkingsonderzoek op borstkanker

In Nederland neemt een groot aantal vrouwen tussen 50 en 75 jaar iedere 2 jaar deel aan het bevolkingsonderzoek op borstkanker en een aantal daarvan wordt doorverwezen voor nader onderzoek. De eerder al gemaakte foto’s worden hier altijd herhaald, omdat daarop soms al blijkt dat de vermeende afwijking slechts schijn was, een drogbeeld en dus niet op een reële afwijking berust. Vaak doen we dan toch ook voor de zekerheid nog een echo. Gelukkig blijkt bij ongeveer tweederde van de vrouwen uit het bevolkingsonderzoek dat het om een goedaardige afwijking gaat. Als het om een kwaadaardig gezwel gaat, wordt dit vaak in een vroeg stadium ontdekt en  is dus nog niet voelbaar voor patiënt of dokter. Dat is natuurlijk ook de reden waarom dit bevolkings-onderzoek wordt gedaan.

 

Het bevolkingsonderzoek is helaas niet staat om alle aanwezige tumoren te zien. Soms zijn ze nog te klein om op te vallen op een foto of gaan geheel schuil in het normale klierweefsel, zodat het heel belangrijk is dat wanneer u een afwijking voelt in de borst altijd contact opneemt met uw huisarts, ook als het bevolkingsonderzoek kort voordien normaal was.

In veel gevallen gaat het bij een verwijzing door het bevolkingsonderzoek om kalkspatjes in de borst. Deze kalkspatjes kunnen volledig onschuldig zijn. Ze kunnen echter soms ook berusten op kwaadaardige cellen. Heel vaak betreft het dan een voorstadium van borstkanker. Het is van groot belang in dit nog niet gevaarlijke stadium de diagnose zeker te stellen, voordat we met een echt kwaadaardige tumor te maken hebben. In dit geval wordt dan een punctie verricht, zoals hierboven is beschreven.

 

De afdeling radiologie stelt zich ten doel alle vrouwen met een afwijking in de borst snel en adequaat te diagnosticeren met een betrokken team. In een periode van spanning over de diagnose is het belangrijk om met duidelijke informatie en begrip voor de begeleidende emoties een veilig gevoel te krijgen. Wij streven ernaar deze periode van spanning voor u zo kort mogelijk te houden en de onderzoeken op een voor u zo prettig mogelijke manier te laten plaatsvinden.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.