Bezoeker

Behandeling

De behandeling van borstkanker is er op gericht de patiënt te genezen, dan wel zo lang mogelijk in leven te houden. Om dit te bereiken worden meerdere therapieën gegeven die van patiënt tot patiënt in intensiteit en volgorde kunnen verschillen. De meest gangbare therapieën zijn:

Borstoperatie
In verreweg de meeste gevallen begint de behandeling van borstkanker met het verwijderen van de tumor. Dit kan op twee manieren:

  • De borstsparende operatie. Hierbij wordt de tumor weggesneden uit de borst met enig omringend gezond weefsel. Na deze operatie volgt altijd radiotherapie.
  • De borstamputatie, waarbij de hele borst wordt verwijderd.

Voor welke operatie gekozen wordt, hangt af van de grootte van de tumor en de borst; de soort borstkanker en in hoeverre de kanker verspreid is. Ook speelt de voorkeur van de vrouw een rol in de beslissing.

Bestraling
Na de operatie volgt vaak een serie bestralingen. Dit heet officieel radiotherapie. Bij bestraling wordt radioactieve energie op de plaats van de kankercellen gericht, waardoor deze gedood worden. Alleen het gebied waar mogelijk kankercellen zitten, wordt bestraald. Dit gebeurt bij borstkanker uitwendig. Bestraling is op zich pijnloos. Door de bestraling kun je je wel vermoeid voelen. Ook kan je huid na verloop van tijd gaan opspelen.
Het doel van de bestraling kan genezend (curatief) of klachten verzachtend (palliatief) zijn. De radiotherapeut berekent hoeveel straling je nodig hebt en verdeelt deze dosis dan over enkele weken tijd. De bestraling zelf duurt maar enkele minuten, maar je moet er wel vaak voor naar het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF) in Leeuwarden. De duur van de behandeling is wisselend en kan twee tot zeven weken in beslag nemen.
 
Chemotherapie
Chemotherapie wordt gegeven als er elders in het lichaam uitzaaiingen zijn gevonden of als er een reële kans bestaat dat er tumorcellen in het lichaam aanwezig zijn, maar deze nog niet kunnen worden aangetoond. Chemotherapie is een behandeling met medicijnen (cytostatica). Vaak wordt een combinatie van verschillende soorten medicijnen gegeven, die  per infuus worden ingebracht. Dit gebeurt in dagbehandeling in het ziekenhuis en neemt een paar uur in beslag. Het middel verspreidt zich via het bloed door het hele lichaam en kan op die manier kankercellen doden. Cytostatica maken echter geen onderscheid tussen kankercellen en gezonde cellen. Ze vallen alle cellen aan. Gezonde cellen raken hierdoor beschadigd, maar kunnen later weer herstellen. Kankercellen sterven af.
Chemotherapie bestaat meestal uit meerdere kuren. Na toediening van de cytostatica volgt een rustperiode van meestal drie weken om de gezonde cellen de kans te geven zich weer te herstellen. Chemotherapie wordt per patiënt ingesteld en kan dan ook variëren in intensiteit en duur. Meestal bestaat een behandeling uit vier tot zes kuren. Chemotherapieën zijn berucht om de bijwerkingen: haaruitval, misselijkheid en braken. Niet iedereen krijgt hiermee te maken: sommige vrouwen zijn heel beroerd van de ‘chemo’, terwijl andere de kuur vrij goed doorstaan.

 

Hormoontherapie
Als de kankercellen hormoongevoelig zijn, volgt na de eerder genoemde behandelingen vaak nog hormoontherapie. Eigenlijk zou je beter kunnen spreken van een anti-hormoonkuur, omdat deze medicijnen tot doel hebben de in het lichaam aanwezige vrouwelijke geslachtshormonen, oestrogeen en progesteron, buiten werking te stellen. Bij hormoongevoelige borstkanker hebben de borstkankercellen geslachtshormonen nodig om te kunnen groeien. Krijgen ze die niet, dan sterven ze af. Hormoontherapie moet, wanneer het als aanvullende behandeling wordt gegeven, meestal vijf jaar gebruikt worden. Zijn de kankercellen niet hormoongevoelig, dan heeft hormoontherapie geen zin.
Kijk voor meer informatie onder ‘Wat is hormoontherapie?’

Behandeling met antilichamen
Het antilichaam dat bij borstkanker wordt gebruikt, Herceptin, hecht zich aan een bepaald eiwit dat aan de buitenkant van de tumorcel kan zitten. Deze kan hierdoor niet verder groeien of zich vermenigvuldigen. Het eiwit dat bij deze borstkankercellen een rol speelt heet HER-2neu. We spreken in dit geval van HER-2neu overexpressie. Behandeling met Herceptin heeft alleen zin als er inderdaad sprake is van HER-2neu overexpressie. Herceptin wordt vaak gegeven in combinatie met chemotherapie.

Meer info:
www.borstkanker.nl

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.