Bezoeker

Klinisch Chemisch Laboratorium De Tjongerschans geaccrediteerd

Het opzetten van een kwaliteitssysteem, met daarbij het samenstellen van een kwaliteitshandboek is een arbeidsintensieve aangelegenheid. In de medische laboratoria in Nederland gebeurt dat aan de hand van de Praktijkrichtlijn Laboratoria Gezondheidszorg. Deze praktijklijn, gemaakt onder de verantwoordelijkheid van de CCKL (Stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg), biedt laboratoria in onder andere ziekenhuizen de mogelijkheid om de CCKL-accreditatie te verkrijgen.

De verleende accreditatie onderscheidt zich van een certificatie, doordat bij een accreditatie niet alleen gekeken wordt of de uit te voeren activiteiten overeenkomstig de norm op de juiste wijze beschreven zijn, maar ook of de activiteiten zelf professioneel gezien juist zijn. Dit verschil laat zich het best illustreren aan de hand van een voorbeeld: voor het maken van vierkante fietswielen kan prima een certificering afgegeven worden. Een accreditatie zal men echter hiervoor niet kunnen verkrijgen. Die kan alleen maar afgegeven worden voor het maken van ronde fietswielen.

Na een lange periode van tien jaar, waarin alle medewerkers van het Klinisch Chemisch Laboratorium van ziekenhuis De Tjongerschans hard meegewerkt hebben om deze accreditatie te ontvangen, kwam in december het bericht dat het laboratorium vanaf 30 november 2004 de begeerde accreditatie door de CCKL is verleend. Het bijbehorende certificaat is op 21 januari 2005 uitgereikt door Ing. S. Slagter, directeur van de CCKL.

Kernpunten van het kwaliteitssysteem van het laboratorium zijn:

  • Het laboratorium moet voldoen aan de verwachtingen van patiënten en artsen.Dat wil zeggen dat het laboratorium correcte en betrouwbare resultaten moet leveren.
  • Alle werkzaamheden moeten zorgvuldig en volgens de eisen van de beroepsgroep op een uniforme wijze zijn beschreven.
  • Dankzij de (bijna) fouten- en klachtenregistratie en een zogenaamde verbeterprocedure wordt in kaart gebracht wat er niet goed gaat en wat beter zou kunnen. Zo kan de laboratoriumorganisatie snel reageren op geconstateerde tekortkomingen en / of verbeterpunten.
  • Door bespreking van deze tekortkomingen en / of verbeterpunten kan de hele (laboratorium)organisatie ervan leren.
  • Er moet een evenwichtige balans zijn tussen de inzet van medewerkers en materiele middelen ten opzichte van de financiële mogelijkheden.
  • Ziekenhuis De Tjongerschans moet zorgen voor een optimaal werkklimaat voor medewerkers ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.
  • Er is een jaarlijkse cyclus, waarin via zogenaamde interne audits al deze kwaliteitsaspecten zorgvuldig worden gecontroleerd en geëvalueerd. Met als doel er van te leren en zo de laboratorium kwaliteit op een hoger plan te brengen.


Alvorens de accreditatie te verlenen heeft een team van drie onafhankelijke deskundigen eerst het kwaliteitshandboek op “papier” beoordeeld. Vervolgens is het laboratorium door dit team bezocht, waarbij ter plekke het gehele kwaliteitssysteem via interviews met vele medewerkers van het laboratorium, maar ook artsen en de directie van het ziekenhuis op zijn waarde werd getoetst. Na aanpassing van de belangrijkste kritiekpunten kon de accreditatie verleend worden.

Hiermee is het laboratorium van het Heerenveense ziekenhuis het 116de laboratorium van de 400 medische laboratoria die in Nederland van accreditatie in aanmerking komen. De accreditatie geldt voor een periode van vier jaar.


Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.