Bezoeker

Astmacheckpoli

De Astmacheckpoli is bedoeld voor kinderen van 6-18 jaar met luchtwegklachten, waarbij het onduidelijk is waar de klachten vandaan komen. In 1 ochtend of middag wordt uitgezocht of een kind astma heeft of waarom een al ingezette behandeling te weinig effect heeft.

Deze aanpak is minder belastend voor het kind en de ouders, dan spreiding over verschillende afspraken. Bovendien is, in de meeste gevallen, na één dagdeel al duidelijkheid over de aandoening en de mogelijke behandeling.

 

Verloop van de dag

Het kind komt eerst bij de astmaconsulent. Zij neemt met ouders en kind de ingevulde vragenlijst door, neemt een verpleegkundige anamnese af en doet een tweetal longfunctieonderzoeken.

Indien het kind inhalatiemedicijnen (pufjes) gebruikt zal de astmaconsulent tevens de inhalatietechniek controleren.

Aansluitend gaan ouders en kind naar een kinderarts die aanvullende vragen stelt en o.a. een lichamelijk onderzoek zal doen. Afhankelijk van zijn bevindingen kan er nader onderzoek gedaan worden, zoals een longfoto of bloedonderzoek.

Aan het einde van de ochtend/middag bespreekt de kinderarts de resultaten van de verschillende onderzoeken (ook de uitslag van de allergietest die door de huisarts is afgenomen) met ouders en  kind en wordt samen een behandelplan opgesteld.

De astmaconsulent geeft (naar aanleiding van het besproken behandelplan) vervolgens een uitgebreide uitleg, instructie en voorlichting over het door de kinderarts gegeven behandelplan.

 

De uitkomsten en (behandel)adviezen krijgen ouders en huisarts kort na het onderzoek schriftelijk toegestuurd of worden meegegeven. Zo nodig wordt er een vervolgafspraak gemaakt en worden andere specialisten ingeschakeld zoals een KNO-arts, fysiotherapeut, diëtiste.

In principe worden de kinderen weer terugverwezen naar de huisarts. De kinderarts blijft behandelaar indien er een hoge dosering inhalatiemedicatie gegeven moet worden en/of er veel klachten zijn, of een onstabiele situatie bestaat.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.