Bezoeker

Apotheek Servicepunt (ASP) en medicatie tijdens opname

Apotheek Servicepunt (ASP)

Het ASP maakt onderdeel uit van de ziekenhuisapotheek. De taken van het ASP zijn opname- en ontslaggesprekken voeren voor geplande opnames i.v.m. een operatie en ook voor opnames via de SEH (Spoed Eisende Hulp) . Ook voorafgaand aan een behandeling met chemotherapie zal de apothekersassistent een gesprek voeren over het medicatiegebruik thuis.

Het is van groot belang dat het ziekenhuis voorafgaande aan de opname op de hoogte is van het medicatiegebruik. Als voorbereiding heeft de apothekersassistent de medicatiegegevens opgevraagd bij de eigen apotheek of huisarts van de patiënt. Samen met de patiënt, die bij de eigen apotheek een lijst met actieve medicatie op kan vragen of doosjes van de gebruikte medicijnen meeneemt, wordt gekeken of de medicatie (nog) gebruikt wordt volgens de informatie van de eigen apotheek of huisarts. Tevens wordt  gekeken of alle medicatie rondom de operatie gebruikt  mag worden.

 

 

Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt door de apothekersassistent een gesprek gevoerd waarbij aandacht wordt geschonken aan de in het ziekenhuis gestopte medicatie, de medicatie die nieuw gestart is en de medicatie die thuis door gebruikt moet worden. Bij ontslag wordt hiervan een overzicht op papier meegegeven (medicatiepaspoort). Dit geldt voor opnames langer dan 24  uur. De ziekenhuisapotheek stuurt ditzelfde overzicht ook naar de eigen apotheek, apotheekhoudend huisarts of apotheek de Tjonger. Hierdoor is het  mogelijk dat reeds op de dag van ontslag de patiënt over de juiste medicatie kan beschikken.  Raadzaam is echter wel even met de apotheek te bellen of de medicatie daadwerkelijk klaar staat. Bovendien ontvangt de huisarts een lijst met de ontslagmedicatie van de ziekenhuisapotheek.

 

Medicijnen tijdens opname 

Tijdens opname in ziekenhuis Tjongerschans verstrekt de ziekenhuisapotheek de medicijnen. Het kan zijn dat de namen van de medicijnen anders zijn dan de middelen die thuis gebruikt worden. Bij twijfel kan contact opgenomen worden met de verpleegkundige. Hij of zij neemt vervolgens contact op met de ziekenhuisapotheker.

Tijdens de ziekenhuisopname wordt het geneesmiddelengebruik bewaakt door controles van de dosering, geneesmiddelinteracties en soms bloedwaarden en contra-indicaties.

De ziekenhuisapotheker is dagelijks aanwezig bij het intensive care overleg om te adviseren over de gebruikte medicatie.

 

Goed om te weten
Het is de taak van het ASP (= Apotheek Service Punt) om samen met de patiënt of diens verzorger/mantelzorger de medicatie juist in kaart te brengen ten behoeve van de behandeling in het ziekenhuis en de verstrekking van de medicijnen in het ziekenhuis.
Wilt u daarom bij een bezoek aan de polikliniek, de preoperatieve screening of bij opname denken aan:

  • Uw actuele medicatieoverzicht op te vragen bij uw apotheek of apotheekhoudend huisarts, vlak voordat u naar de polikliniek of preoperatieve screening gaat.
  • Uw actuele medicatieoverzicht mee te nemen naar het ziekenhuis.
  • De originele verpakkingen van de geneesmiddelen, ook die van de drogist en natuurwinkel, en uw actuele medicatieoverzicht bij de hand te houden tijdens het gesprek over uw medicijngebruik.
  • Uw eigen medicijnen mee te nemen naar het ziekenhuis, op de dag dat u wordt opgenomen.
  • Wijzigingen in de medicatie door te geven aan het Apotheek Service Punt indien er tussen het gesprek en uw operatie nog wijzigingen zijn opgetreden.

 

Vragen/Informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een van de apothekersassistenten van het Apotheek Service Punt, via telefoonnummer: 0513-685700.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.