Bezoeker

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst

De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst regelt de relatie tussen u en de hulpverlener. Zowel u als de hulpverlener hebben op grond van deze wet een aantal rechten en plichten. Volgens deze wet bent u als patiënt de opdrachtgever en moet u kunnen instemmen met een behandeling. Daarom is het van belang dat de hulpverlener u goed informeert over wat er met u aan de hand is, welke behandeling hij adviseert, wat de eventuele gevolgen en nadelen zijn en of er alternatieven zijn.

 

Op basis van deze informatie kunt u een beslissing nemen. In de wet is ook vastgelegd aan wie de hulpverlener informatie over u mag geven. Bovendien is geregeld wie uw belangen behartigd als u zelf niet in staat bent om beslissingen te nemen.

 

Recht voor de patiënt zijn onder andere, recht op:

 

  • informatie
  • toestemming geven voor een behandeling of ingreep
  • inzage
  • privacy en geheimhouding

 

Plichten voor de patiënt zijn onder meer:

 

  • De patiënt geeft naar beste weten inlichtingen aan de  hulpverlener
  • De patiënt verleent medewerking aan het onderzoek/de behandeling waarvoor hij/zij toestemming heeft gegeven

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.