Bezoeker

Informatie en toestemming

De relatie tussen patiënt en hulpverlener hoort gebaseerd te zijn op wederzijds vertrouwen en respect. U hebt recht op goede informatie over het onderzoek, de diagnose, uw behandeling en de begeleiding van uw klacht of aandoening. U moet worden voorgelicht over de mogelijke risico’s van het onderzoek en de behandeling, de eventuele alternatieven en over uw vooruitzichten. Daarna moet uw toestemming worden gevraagd voor behandeling of onderzoek. Tegen uw zin of zonder uw toestemming mag u niet worden onderzocht of behandeld. U hebt recht op een goede behandeling, verpleging, verzorging en bejegening. Samen met de hulpverlener overlegt en besluit u over de behandeling. U kunt die hulpverleningsrelatie altijd beëindigen. De hulpverlener kan dit alleen met gegronde reden.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.