Bezoeker

Hoffelijkheid en afspraken

U hebt het recht om altijd op een hoffelijke wijze te worden behandeld door iedere medewerker van het ziekenhuis. Onze medewerkers verwachten van u dat u zich tegenover hen ook vriendelijk en respectvol gedraagt.

Wanneer u om welke reden dan ook uw afspraak in het ziekenhuis niet kunt nakomen, rekenen wij erop dat u hiervan ruim tevoren mededeling doet aan de betreffende polikliniek. Wij verwachten dat u zich aan uw afspraken houdt, net zo goed als u kunt verwachten dat wij ons aan onze afspraken houden.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.