Bezoeker

Beroepsgeheim

Zowel artsen, verpleegkundigen als andere medewerkers van Ziekenhuis De Tjongerschans zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alleen aan anderen verstrekken nadat u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen ten behoeve van de behandeling.

Uw behandelend arts rapporteert over het onderzoek en de behandeling aan uw verwijzer. Dit kan uw huisarts, maar ook een andere specialist zijn. Het geven van inlichtingen aan politie, justitie of andere instanties kan alleen met schriftelijke toestemming van u of van uw wettelijke vertegenwoordiger.

Ook voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs mogen gegevens over uw ziektebeeld gebruikt worden. Uw naam mag dan niet meer aan deze gegevens zijn gekoppeld.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.