Bezoeker

Medisch en verpleegkundig dossier

Voor onderzoek, behandeling of verzorging verzamelen we gegevens over u. Deze gegevens nemen we op in uw medisch en/of verpleegkundig dossier. Het is niet mogelijk u te behandelen zonder uw gegevens te bewaren. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard. Het is mogelijk om vlak voor het verstrijken van deze periode uw dossier op te vragen. 

 

Correctie en vernietiging

 

Het is mogelijk om feitelijke onjuistheden in uw dossier te laten verbeteren. Ook kunt u uw dossier laten vernietigen, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Zowel voor verbetering als voor vernietiging moet u een schriftelijke aanvraag doen bij het hoofd van de medische administratie. De te volgen procedure is vastgelegd in het Protocol “Inzage, afschrift klinische, poliklinische en verpleegkundige dossiers”.

 

Inzage in het medisch dossier en kopieën aanvragen

 

U heeft het recht uw eigen medisch dossier in te zien. Het dossier is eigendom van De Tjongerschans. U kunt uitsluitend een kopie krijgen (van een deel) van het dossier.

Procedure:

  • U dient een schriftelijk verzoek in bij het hoofd van de medische administratie, met daarbij een kopie van uw legitimatiebewijs met handtekening.
  • Als derden inzage willen wordt de schriftelijke aanvraag voorgelegd aan de Raad van Bestuur en deze beslist van geval tot geval, afhankelijk van de reden van aanvraag.  
  • Alleen als u gegevens rechtstreeks naar een behandelaar in een ander ziekenhuis worden gestuurd krijgt u geen rekening. In alle andere gevallen krijgt u een rekening voor de gemaakte kosten:
    • tot 50 kopieën € 12,-,
    • 50 tot 100 kopieën € 24,-
  • Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage in het dossier. Als kinderen 12-16 jaar oud zijn, is van hen mede toestemming vereist, terwijl kinderen ouder dan 16 jaar geheel zelf beslissen over toestemming en inzage.
  • Familie heeft alleen recht op inzage in uw gegevens als u hen daartoe schriftelijk machtigt. Familie van een overleden patiënt heeft in principe geen inzagerecht. Immers ook na de dood geldt het medische beroepsgeheim.

 

Uw aanvraag kunt u opsturen naar :

Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen

t.a.v. Hoofd medische Administratie     

Postbus 10500    

8440 MA Heerenveen

(vergeet u niet een kopie van uw legitimatiebewijs met handtekening bij te voegen)

 

 

Kopieën van röntgenfoto’s, MRI, CT-scan

 

U belt liefst een dag van tevoren dat u kopieën wilt van uw röntgenfoto's (tel. 0513-685 772). De medewerkers kunnen dan de foto's opzoeken. Belt u niet dan moet u rekening houden met een lange wachttijd.

U meldt zich op de afdeling Radiologie met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument), zonder dit krijgt u geen kopieën mee.

Röntgenfoto's, MRI’s en CT scans worden niet meer gekopieerd, maar op CD Rom gezet. De kosten hiervan bedragen € 10, ongeacht het aantal onderzoeken.

Originele foto’s (voor bv artsen in een ander ziekenhuis) krijgt u alleen mee bij het tonen van een geldig identiteitsbewijs (dit wordt gekopieerd) en nadat u een ontvangstverklaring ondertekend heeft. Deze verklaring heeft tot doel De Tjongerschans te vrijwaren van enigerlei vorm van aansprakelijkheid als gevolg van het niet meer aanwezig zijn van de foto’s.

 

Anoniem gebruik lichaamsmateriaal

 

Bij de uitvoering van onderzoek kan het zijn dat er soms lichaamsvloeistoffen of weefsel gebruikt wordt voor onderzoek of voor het testen  of ijken van apparatuur (bv. urine, bloed, e.d.). Dit materiaal wordt dan altijd anoniem, zonder dat persoonlijke gegevens terug te vinden zijn, gebruikt. Als u hiertegen bezwaar hebt, dan horen wij dat graag van u en zullen wij daar rekening mee houden. Voor alle andere onderzoekstoepassingen zullen wij vooraf nadrukkelijk uw toestemming vragen.

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.