Bezoeker

Kosten en vergoeding

U moet binnenkort naar het ziekenhuis en wilt graag weten wat u moet betalen. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

 

Basisverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering afsluiten. De basisverzekering dekt de standaardkosten van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht. Via onderstaande link vindt u welke zorg er onder de basisverzekering valt: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering.html

 

Verplicht eigen risico

 

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgkosten. Het verplichte eigen risico wordt door de overheid vastgesteld en bedraagt in 2018 €385,-. Dit betekent dat u de eerste €385,- van de zorgkosten zelf moet betalen.

 

U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Het verplichte eigen risico kunt u ophogen met €100, €200, €300, €400 en €500. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering. 

Aanvullende zorgverzekering

Niet alle ziekenhuiszorg valt (helemaal) onder de basisverzekering, ook wel onverzekerde zorg genoemd. Dit betekent dat u de rekening, of een deel daarvan, zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor echter aanvullend verzekeren bij uw zorgverzekeraar. Lees uw verzekeringspolis of informeer bij uw zorgverzekeraar welke zorg u krijgt vergoed.

 

Verwijsbrief

U heeft een verwijsbrief nodig als u wilt dat de zorgkosten door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Als u geen verwijsbrief heeft dan moet u de zorgkosten mogelijk zelf betalen. Dit geldt niet als u nog voor een bestaande zorgvraag onder controle bent bij de specialist (vervolgafspraak) en voor spoedeisende hulp. De verwijzer is in de meeste gevallen een huisarts, tandarts of een andere zorgverlener. Uw zorgverzekeraar bepaalt echter wie een geldige verwijzer is. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Een verwijsbrief is maximaal één jaar geldig.

 

Telefonisch consult

Volgens de wetgeving mag vanaf 1 januari 2018 een telefonisch consult met een arts, verpleegkundig specialist of physician assistant in rekening bij de patiënt worden gebracht. Dit zal op de factuur zichtbaar zijn. U kunt dus een factuur krijgen zonder dat u fysiek in het ziekenhuis bent geweest.

 

DBC-systematiek

Wanneer u bij het ziekenhuis wordt behandeld, wordt er een traject gestart. Dit traject bestaat uit alle verrichtingen die horen bij uw behandeling, zoals consulten, scans, onderzoeken, operaties e.d. Het traject wordt na een vastgestelde termijn afgesloten, dit kan maximaal 120 dagen zijn. Vervolgens wordt uit de combinatie van de diagnose en verrichtingen een Diagnose Behandel Combinaties (DBC) bepaald. DBC’s zijn door de overheid vastgesteld en bestaan uit de gemiddelde combinatie van verrichtingen bij een bepaalde diagnose. Per DBC wordt met de zorgverzekeraar een prijs afgesproken. De rekening wordt in de meeste gevallen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

 

Het onderstaande filmpje laat zien hoe een rekening tot stand komt:

 

Bron:

http://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ziekenhuiszorg/nieuws/Van-rontgenfoto-tot-rekening/

 

  

 

Goed om te weten

Het gebruik van de DBC-systematiek kent een aantal aspecten die voor de patiënt belangrijk zijn om rekening mee te houden. Zo kan een traject maximaal 120 dagen open staan waarna het traject (automatisch) wordt gesloten. Pas nadat het traject is gesloten kan de DBC worden bepaald en kan er een rekening worden verstuurd. Het is dus mogelijk dat de rekening enige tijd op zich laat wachten.

Daarnaast is het zo dat wanneer u bijvoorbeeld in december 2017 voor het eerst in het ziekenhuis komt, het traject wordt gestart en dit traject doorloopt tot in 2018 omdat een traject maximaal 120 dagen duurt. Omdat het traject in 2017 is gestart geldt hiervoor het tarief van 2017, ook wanneer u bijvoorbeeld nog zorg krijgt in de eerste 4 maanden van 2018. Bovendien is de zorgverzekeraar waarbij u in 2017 een verzekering had nog van toepassing. Denk hierbij ook aan uw eigen risico en uw eventuele aanvullende
verzekering dat dan nog van toepassing is. Tot slot bestaat een DBC uit een gemiddelde combinatie van verrichtingen. Dat wil zeggen dat uw specifieke behandeling en het aantal verrichtingen kan afwijken van het gemiddelde. U betaalt echter voor een gemiddelde DBC. Concreet betekent dit dat u mogelijk een relatief hoge rekening ontvangt voor relatief weinig zorg of dat u mogelijk een relatief lage rekening ontvangt voor relatief veel zorg.

 

Wanneer u onverzekerd bent

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Als u dit niet doet wordt u door het Zorginstituut Nederland aangemeld bij een zorgverzekeraar. Het Zorginstituut houdt de premie vervolgens in op uw inkomen. Mocht u toch onverzekerd zijn en zorg hebben genoten bij het ziekenhuis dan betaalt u de zorgkosten zelf. In deze gevallen worden passantentarieven in rekening gebracht.

 

Budget polis

De zorgverzekeraars bieden een steeds breder scala aan zorgverzekeringspolissen aan.  In de polisvoorwaarden geeft de zorgverzekeraar aan welke zorg wel/niet/gedeeltelijk wordt vergoed. Soms kunt u de zorg alleen in bepaalde ziekenhuizen afnemen. Dit geldt met name voor de zogenaamde ‘budgetpolissen’. Voor 2018 heeft Tjongerschans contracten afgesloten voor de volgende budgetpolissen:

  • Zilveren Kruis Basis Budget polis
  • Avéro Achmea Zorg Plan Selectief polis

 

Let op, de ZEKUR-polis van Univé is door Tjongerschans in 2018 niet gecontracteerd, dit betekent dat u als patiënt het risico loopt een deel van de te maken kosten zelf moet betalen.

 

U dient zelf na te gaan of uw zorgverzekeraar de zorgkosten dekt. Dit kunt u vinden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Ook kan het raadzaam zijn contact te zoeken met uw zorgverzekeraar.

 

Aanbevolen website: dezorgnota.nl

De Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN)  hebben een  gezamenlijke website www.dezorgnota.nl gelanceerd om patiënten en verzekerden uitleg te geven over de inhoud van de vernieuwde zorgnota en veel gestelde vragen over de zorgkosten te beantwoorden.

 

PDF DocumentChecklist - Aan alles gedacht.pdf

PDF DocumentNLVRZ090_Ziekenhuiszorg 2016_web.pdf

 

 

Meer informatie?

Heeft u na het lezen nog vragen? Bekijk voor meer informatie de onderstaande pagina’s.

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.