Wachttijden vorige week

Naast toegangstijden bestaan er ook wachttijden. Wachttijd betreft de tijd die u moet wachten op een bepaalde poliklinische of klinische behandeling in de Tjongerschans. De meting is in kalenderdagen en wordt weergegeven in weken. Per specialisme wordt van een aantal behandelingen aangegeven hoelang patiënten de wachttijd de afgelopen 3 maanden is geweest (eerste kolom) en hoe lang patiënten actueel moeten wachten (tweede kolom). Bij de historische wachttijd moeten wij een landelijke definitie hanteren die kijkt naar de tijd tussen het eerste contact en de daadwerkelijke ingreep. De wachttijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijke wachttijd voor uw behandeling. Dit kan vele oorzaken hebben, bij voorbeeld omdat u zelf graag pas in een bepaalde periode geholpen wilt worden of omdat er medisch inhoudelijke redenen zijn om sneller te opereren of juist eerst een andere behandeling te laten plaatsvinden.

Wachttijden behandelingen in dagen

Specialisme  Behandeling Actuele wachttijd Historische wachttijd
Chirurgie Operatieve verwijdering borstkanker  14 14
Chirurgie Operatieve behandeling van carotispathologie    -
Chirurgie Operatieve verwijdering kanker van dikke darm  14 19
Chirurgie Galblaasverwijdering  98 34
Chirurgie Operatieve behandeling liesbreuk  98 48
Chirurgie Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm  21 19
Chirurgie/Dermatologie Behandeling spataderen (endovasculaire procedure)  46 83
Gynaecologie Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering  56 38
Gynaecologie Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting  56 38
Gynaecologie Operatieve behandeling stressincontinentie  56 140
Keel-Neus-Oor Heelkunde Tonsillectomie en/of adenotomie  112 34
Keel-Neus-Oor Heelkunde Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot  42 35
Keel-Neus-Oor Heelkunde Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes  112 25
Neurochirurgie Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose     21
Oogheelkunde Initiële staaroperatie  112 124
Orthopedie Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom  23 29
Orthopedie Initiële totale heupvervanging  126 48
Orthopedie Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie  42 15
Orthopedie Initiële totale knie vervanging  126 90
Orthopedie Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden  126 37
Urologie Operatieve behandeling prostaatcarcinoom  21 21
Urologie Sterilisatie man als zelfstandige verrichting  45 16