Wachttijden vorige week

Naast toegangstijden bestaan er ook wachttijden. Wachttijd betreft de tijd die u moet wachten op een bepaalde poliklinische of klinische behandeling in de Tjongerschans. De meting is in kalenderdagen en wordt weergegeven in weken. Per specialisme wordt van een aantal behandelingen aangegeven hoelang patiënten de wachttijd de afgelopen 3 maanden is geweest (eerste kolom) en hoe lang patiënten actueel moeten wachten (tweede kolom). Bij de historische wachttijd moeten wij een landelijke definitie hanteren die kijkt naar de tijd tussen het eerste contact en de daadwerkelijke ingreep. De wachttijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijke wachttijd voor uw behandeling. Dit kan vele oorzaken hebben, bij voorbeeld omdat u zelf graag pas in een bepaalde periode geholpen wilt worden of omdat er medisch inhoudelijke redenen zijn om sneller te opereren of juist eerst een andere behandeling te laten plaatsvinden.

Wachttijden behandelingen in dagen

 

Specialisme  Behandeling Actuele wachttijd Historische wachttijd
Chirurgie Operatieve verwijdering borstkanker  2 14
Chirurgie Operatieve behandeling van carotispathologie     
Chirurgie Operatieve verwijdering kanker van dikke darm  2 21
Chirurgie Galblaasverwijdering  5 21
Chirurgie Operatieve behandeling liesbreuk  5 32
Chirurgie Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal)    29
Chirurgie Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene)    35
Chirurgie Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm  4 18
Chirurgie/Dermatologie Behandeling spataderen (endovasculaire procedure)  64 51
Gynaecologie Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering  3 35
Gynaecologie Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting  3 57
Gynaecologie Operatieve behandeling stressincontinentie  3 45
Keel-Neus-Oor Heelkunde Tonsillectomie en/of adenotomie  7 46
Keel-Neus-Oor Heelkunde Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot  7 83
Keel-Neus-Oor Heelkunde Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes  7 42
Neurochirurgie Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose     35
Oogheelkunde Initiële staaroperatie  6 25
Orthopedie Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom  30 33
Orthopedie Initiële totale heupvervanging  4 31
Orthopedie Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie  9 23
Orthopedie Initiële totale knie vervanging  9 71
Orthopedie Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden  4 30
Urologie Operatieve behandeling prostaatcarcinoom  3 10
Urologie Sterilisatie man als zelfstandige verrichting  52 34

 Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 685