Wachttijden vorige week

Naast toegangstijden bestaan er ook wachttijden. Wachttijd betreft de tijd die u moet wachten op een bepaalde poliklinische of klinische behandeling in de Tjongerschans. De meting is in kalenderdagen en wordt weergegeven in weken. Per specialisme wordt van een aantal behandelingen aangegeven hoelang patiënten de wachttijd de afgelopen 3 maanden is geweest (tweede kolom) en hoe lang patiënten actueel moeten wachten (eerste kolom). Bij de historische wachttijd moeten wij een landelijke definitie hanteren die kijkt naar de tijd tussen het eerste contact en de daadwerkelijke ingreep. De wachttijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijke wachttijd voor uw behandeling. Dit kan vele oorzaken hebben, bij voorbeeld omdat u zelf graag pas in een bepaalde periode geholpen wilt worden of omdat er medisch inhoudelijke redenen zijn om sneller te opereren of juist eerst een andere behandeling te laten plaatsvinden.

Wachttijden behandelingen in dagen

Publicatiedatum: 4 mei 2021

Wachttijden behandelingen in dagen

Specialisme  Behandeling Actuele wachttijd Historische wachttijd
Chirurgie Operatieve verwijdering borstkanker  14 14
Chirurgie Operatieve behandeling van carotispathologie    -
Chirurgie Operatieve verwijdering kanker van dikke darm  14 13
Chirurgie Galblaasverwijdering  154 28
Chirurgie Operatieve behandeling liesbreuk  168 133
Chirurgie Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm  21 7
Chirurgie/Dermatologie Behandeling spataderen (endovasculaire procedure)  65 55
Gynaecologie Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering  140 44
Gynaecologie Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting  70 74
Gynaecologie Operatieve behandeling stressincontinentie  70 183
Keel-Neus-Oor Heelkunde Tonsillectomie en/of adenotomie  154 55
Keel-Neus-Oor Heelkunde Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot  70 -
Keel-Neus-Oor Heelkunde Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes  154 42
Neurochirurgie Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose  29 21
Oogheelkunde Initiële staaroperatie  126 124
Orthopedie Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom  30 22
Orthopedie Initiële totale heupvervanging  70 72
Orthopedie Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie  28 48
Orthopedie Initiële totale knie vervanging  91 138
Orthopedie Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden  70 67
Urologie Operatieve behandeling prostaatcarcinoom  21 8
Urologie Sterilisatie man als zelfstandige verrichting  59 18