Wachttijden vorige week

Naast toegangstijden bestaan er ook wachttijden. Wachttijd betreft de tijd die u moet wachten op een bepaalde poliklinische of klinische behandeling in de Tjongerschans. De meting is in kalenderdagen en wordt weergegeven in weken. Per specialisme wordt van een aantal behandelingen aangegeven hoelang patiënten de wachttijd de afgelopen 3 maanden is geweest (eerste kolom) en hoe lang patiënten actueel moeten wachten (tweede kolom). Bij de historische wachttijd moeten wij een landelijke definitie hanteren die kijkt naar de tijd tussen het eerste contact en de daadwerkelijke ingreep. De wachttijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijke wachttijd voor uw behandeling. Dit kan vele oorzaken hebben, bij voorbeeld omdat u zelf graag pas in een bepaalde periode geholpen wilt worden of omdat er medisch inhoudelijke redenen zijn om sneller te opereren of juist eerst een andere behandeling te laten plaatsvinden.

Wachttijden behandelingen in dagen

 

Specialisme  Behandeling Actuele wachttijd Historische wachttijd
Chirurgie Operatieve verwijdering borstkanker  14 13
Chirurgie Operatieve behandeling van carotispathologie    -
Chirurgie Operatieve verwijdering kanker van dikke darm  14 13
Chirurgie Galblaasverwijdering  42 35
Chirurgie Operatieve behandeling liesbreuk  42 65
Chirurgie Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm * 28 18
Chirurgie/Dermatologie Behandeling spataderen (endovasculaire procedure)  118 36
Gynaecologie Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering  28 37
Gynaecologie Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting * 21 -
Gynaecologie Operatieve behandeling stressincontinentie * 21 70
Keel-Neus-Oor Heelkunde Tonsillectomie en/of adenotomie  21 40
Keel-Neus-Oor Heelkunde Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot  21 49
Keel-Neus-Oor Heelkunde Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes  21 21
Neurochirurgie Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose  43 46
Oogheelkunde Initiële staaroperatie  105 86
Orthopedie Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom  30 32
Orthopedie Initiële totale heupvervanging  28 44
Orthopedie Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie  28 52
Orthopedie Initiële totale knie vervanging  56 104
Orthopedie Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden  28 41
Urologie Operatieve behandeling prostaatcarcinoom * 21 6
Urologie Sterilisatie man als zelfstandige verrichting  57 32