Wachttijden

In verband met onze maatregelen rondom het coronavirus, kan het zijn dat de wacht- en toegangstijden afwijken.

Wachttijd betreft de tijd die u moet wachten op een bepaalde poliklinische of klinische behandeling in Tjongerschans. De meting is in kalenderdagen en wordt gedaan volgens de gestelde normen van de NZa. Per specialisme wordt van een aantal behandelingen de historische- en de actuele wachttijd aangegeven. De historische wachttijd (eerste kolom) kijkt naar ingrepen die zijn uitgevoerd in het verleden. De tweede kolom (actuele wachttijd) toont hoe lang patiënten momenteel moeten wachten. De wachttijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijke wachttijd voor uw behandeling. Dit kan vele oorzaken hebben, bijvoorbeeld omdat u zelf graag pas in een bepaalde periode geholpen wilt worden of omdat er medisch inhoudelijke redenen zijn om sneller te opereren of juist eerst een andere behandeling te laten plaatsvinden. Wanneer er een sterretje ( * ) staat dan betekent dit dat de ingreep in de afgelopen drie maanden minder dan 15 keer is uitgevoerd binnen de specifieke locatie. Hierdoor kan de inschatting van de wachttijd minder nauwkeurig zijn.

> Wachttijden vorige week 

Wachttijden behandelingen in dagen
Publicatiedatum: 23-2-2021

Specialisme  Behandeling Actuele wachttijd Historische wachttijd
Chirurgie Operatieve verwijdering borstkanker  14 14
Chirurgie Operatieve behandeling van carotispathologie    -
Chirurgie Operatieve verwijdering kanker van dikke darm  14 19
Chirurgie Galblaasverwijdering  98 34
Chirurgie Operatieve behandeling liesbreuk  98 48
Chirurgie Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm  21 19
Chirurgie/Dermatologie Behandeling spataderen (endovasculaire procedure)  46 83
Gynaecologie Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering  56 38
Gynaecologie Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting  56 38
Gynaecologie Operatieve behandeling stressincontinentie  56 140
Keel-Neus-Oor Heelkunde Tonsillectomie en/of adenotomie  112 34
Keel-Neus-Oor Heelkunde Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot  42 35
Keel-Neus-Oor Heelkunde Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes  112 25
Neurochirurgie Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose  29 21
Oogheelkunde Initiële staaroperatie  112 124
Orthopedie Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom  23 29
Orthopedie Initiële totale heupvervanging  126 48
Orthopedie Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie  42 15
Orthopedie Initiële totale knie vervanging  126 90
Orthopedie Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden  126 37
Urologie Operatieve behandeling prostaatcarcinoom  21 21
Urologie Sterilisatie man als zelfstandige verrichting  45 16