Wachttijden

Wachttijd betreft de tijd die u moet wachten op een bepaalde poliklinische of klinische behandeling in Tjongerschans. De meting is in kalenderdagen en wordt gedaan volgens de gestelde normen van de NZa. Per specialisme wordt van een aantal behandelingen de historische- en de actuele wachttijd aangegeven. De historische wachttijd (eerste kolom) kijkt naar ingrepen die zijn uitgevoerd in het verleden. De tweede kolom (actuele wachttijd) toont hoe lang patiënten momenteel moeten wachten. De wachttijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijke wachttijd voor uw behandeling. Dit kan vele oorzaken hebben, bijvoorbeeld omdat u zelf graag pas in een bepaalde periode geholpen wilt worden of omdat er medisch inhoudelijke redenen zijn om sneller te opereren of juist eerst een andere behandeling te laten plaatsvinden. Wanneer er een sterretje ( * ) staat dan betekent dit dat de ingreep in de afgelopen drie maanden minder dan 15 keer is uitgevoerd binnen de specifieke locatie. Hierdoor kan de inschatting van de wachttijd minder nauwkeurig zijn.

 

Wachttijden vorige week 

 

Wachttijden behandelingen      
Publicatiedatum 23-04-2019      
Specialisme Omschrijving ingreep Wachttijd driemaandelijks gemiddelde (in dagen) * Actuele wachttijd (in dagen)
Chirurgie Operatieve verwijdering borstkanker (heelkunde) 19   14
Chirurgie Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. doorbloeding/ continuiteit (heelkunde, thoraxchirurgie) 5 * 7
Chirurgie Operatieve verwijdering kanker van dikke darm (heelkunde) 24   14
Chirurgie Galblaasverwijdering (heelkunde) 26   56
Chirurgie Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde) 61   56
Chirurgie Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD (heelkunde) 53 * 42
Chirurgie Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) (heelkunde) 43   63
Chirurgie Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde) 34 * 28
Chirurgie/Dermatologie Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) (heelkunde, dermatologie) 49   34
Gynaecologie Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie) 19   28
Gynaecologie Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting (gynaecologie) 32 * 21
Gynaecologie Operatieve behandeling stressincontinentie (gynaecologie, urologie) 45 * 28
Keel-Neus-Oor Heelkunde Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en oorheelkunde) 38   42
Keel-Neus-Oor Heelkunde Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot (keel-, neus- en oorheelkunde) 69 * 28
Keel-Neus-Oor Heelkunde Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorheelkunde) 28   42
Neurochirurgie Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose (orthopedie, neurochirurgie) 49   35
Oogheelkunde Initiële staaroperatie (oogheelkunde) 22   21
Orthopedie Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom (heelkunde, orthopedie, plastische chirurgie) 21   44
Orthopedie Initiële totale heupvervanging (orthopedie) 53   35
Orthopedie Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie (orthopedie) 37   28
Orthopedie Initiële totale knie vervanging (orthopedie) 70   63
Orthopedie Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) (heelkunde, orthopedie) 37   28
Urologie Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie) 34 * 21
Urologie Sterilisatie man als zelfstandige verrichting(urologie, heelkunde) 22   27
Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 685