Wachttijden

Wachttijd betreft de tijd die u moet wachten op een bepaalde poliklinische of klinische behandeling in Tjongerschans. De meting is in kalenderdagen en wordt gedaan volgens de gestelde normen van de NZa. Per specialisme wordt van een aantal behandelingen de historische- en de actuele wachttijd aangegeven. De historische wachttijd (eerste kolom) kijkt naar ingrepen die zijn uitgevoerd in het verleden. De tweede kolom (actuele wachttijd) toont hoe lang patiënten momenteel moeten wachten. De wachttijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijke wachttijd voor uw behandeling. Dit kan vele oorzaken hebben, bijvoorbeeld omdat u zelf graag pas in een bepaalde periode geholpen wilt worden of omdat er medisch inhoudelijke redenen zijn om sneller te opereren of juist eerst een andere behandeling te laten plaatsvinden. Wanneer er een sterretje ( * ) staat dan betekent dit dat de ingreep in de afgelopen drie maanden minder dan 15 keer is uitgevoerd binnen de specifieke locatie. Hierdoor kan de inschatting van de wachttijd minder nauwkeurig zijn.

 

Wachttijden vorige week 

 

Wachttijden behandelingen in dagen

Publicatiedatum: 25-06-2019

 

Specialisme Behandeling Actuele wachttijd Historische wachttijd
Chirurgie Operatieve verwijdering borstkanker 14 17
Chirurgie Operatieve behandeling van carotispathologie * 6 6
Chirurgie Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 14 20
Chirurgie Galblaasverwijdering 21 25
Chirurgie Operatieve behandeling liesbreuk 21 49
Chirurgie Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) * 28 28
Chirurgie Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) 33 33
Chirurgie Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm * 28 21
Chirurgie/Dermatologie Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 46 50
Gynaecologie Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering 35 35
Gynaecologie Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting * 21 47
Gynaecologie Operatieve behandeling stressincontinentie * 28 25
Keel-Neus-Oor Heelkunde Tonsillectomie en/of adenotomie 35 42
Keel-Neus-Oor Heelkunde Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot * 42 75
Keel-Neus-Oor Heelkunde Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 35 38
Neurochirurgie Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 43 42
Oogheelkunde Initiële staaroperatie 21 21
Orthopedie Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 30 27
Orthopedie Initiële totale heupvervanging 35 32
Orthopedie Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 28 22
Orthopedie Initiële totale knie vervanging 63 65
Orthopedie Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 28 29
Urologie Operatieve behandeling prostaatcarcinoom * 21 38
Urologie Sterilisatie man als zelfstandige verrichting    23

 

Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 685