Wachttijden

In verband met onze maatregelen rondom het coronavirus, kan het zijn dat de wacht- en toegangstijden afwijken.

Wachttijd betreft de tijd die u moet wachten op een bepaalde poliklinische of klinische behandeling in Tjongerschans. De meting is in kalenderdagen en wordt gedaan volgens de gestelde normen van de NZa. Per specialisme wordt van een aantal behandelingen de historische- en de actuele wachttijd aangegeven. De historische wachttijd (tweede kolom) kijkt naar ingrepen die zijn uitgevoerd in het verleden. De eerste kolom (actuele wachttijd) toont hoe lang patiënten momenteel moeten wachten. De wachttijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijke wachttijd voor uw behandeling. Dit kan vele oorzaken hebben, bijvoorbeeld omdat u zelf graag pas in een bepaalde periode geholpen wilt worden of omdat er medisch inhoudelijke redenen zijn om sneller te opereren of juist eerst een andere behandeling te laten plaatsvinden. Wanneer er een sterretje ( * ) staat dan betekent dit dat de ingreep in de afgelopen drie maanden minder dan 15 keer is uitgevoerd binnen de specifieke locatie. Hierdoor kan de inschatting van de wachttijd minder nauwkeurig zijn.

> Wachttijden vorige week 

Publicatiedatum: 11 mei 2021

Wachttijden behandelingen in dagen

Specialisme  Behandeling Actuele wachttijd Historische wachttijd
Chirurgie Operatieve verwijdering borstkanker  14 14
Chirurgie Operatieve behandeling van carotispathologie    -
Chirurgie Operatieve verwijdering kanker van dikke darm  14 13
Chirurgie Galblaasverwijdering  154 29
Chirurgie Operatieve behandeling liesbreuk  168 139
Chirurgie Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm  21 5
Chirurgie/Dermatologie Behandeling spataderen (endovasculaire procedure)  68 55
Gynaecologie Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering  140 38
Gynaecologie Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting  70 74
Gynaecologie Operatieve behandeling stressincontinentie  70 183
Keel-Neus-Oor Heelkunde Tonsillectomie en/of adenotomie  154 53
Keel-Neus-Oor Heelkunde Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot  70 -
Keel-Neus-Oor Heelkunde Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes  154 42
Neurochirurgie Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose     21
Oogheelkunde Initiële staaroperatie  140 124
Orthopedie Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom  23 21
Orthopedie Initiële totale heupvervanging  70 104
Orthopedie Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie  28 40
Orthopedie Initiële totale knie vervanging  91 138
Orthopedie Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden  70 40
Urologie Operatieve behandeling prostaatcarcinoom  21 35
Urologie Sterilisatie man als zelfstandige verrichting  83 22