Wachttijden

In verband met onze maatregelen rondom het coronavirus, kan het zijn dat de wacht- en toegangstijden afwijken.

Wachttijd betreft de tijd die u moet wachten op een bepaalde poliklinische of klinische behandeling in Tjongerschans. De meting is in kalenderdagen en wordt gedaan volgens de gestelde normen van de NZa. Per specialisme wordt van een aantal behandelingen de historische- en de actuele wachttijd aangegeven. De historische wachttijd (eerste kolom) kijkt naar ingrepen die zijn uitgevoerd in het verleden. De tweede kolom (actuele wachttijd) toont hoe lang patiënten momenteel moeten wachten. De wachttijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijke wachttijd voor uw behandeling. Dit kan vele oorzaken hebben, bijvoorbeeld omdat u zelf graag pas in een bepaalde periode geholpen wilt worden of omdat er medisch inhoudelijke redenen zijn om sneller te opereren of juist eerst een andere behandeling te laten plaatsvinden. Wanneer er een sterretje ( * ) staat dan betekent dit dat de ingreep in de afgelopen drie maanden minder dan 15 keer is uitgevoerd binnen de specifieke locatie. Hierdoor kan de inschatting van de wachttijd minder nauwkeurig zijn.

> Wachttijden vorige week 

Wachttijden behandelingen in dagen
Publicatiedatum:  22-09-2020

Specialisme  Behandeling Actuele wachttijd Historische wachttijd
Chirurgie Operatieve verwijdering borstkanker  14 14
Chirurgie Operatieve behandeling van carotispathologie    -
Chirurgie Operatieve verwijdering kanker van dikke darm  14 10
Chirurgie Galblaasverwijdering  42 35
Chirurgie Operatieve behandeling liesbreuk  42 68
Chirurgie Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm * 21 31
Chirurgie/Dermatologie Behandeling spataderen (endovasculaire procedure)  68 18
Gynaecologie Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering  28 34
Gynaecologie Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting * 21 66
Gynaecologie Operatieve behandeling stressincontinentie * 21 77
Keel-Neus-Oor Heelkunde Tonsillectomie en/of adenotomie  21 105
Keel-Neus-Oor Heelkunde Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot  21 138
Keel-Neus-Oor Heelkunde Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes  21 77
Neurochirurgie Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose  15 42
Oogheelkunde Initiële staaroperatie  112 131
Orthopedie Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom  37 17
Orthopedie Initiële totale heupvervanging  35 63
Orthopedie Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie  28 46
Orthopedie Initiële totale knie vervanging  70 115
Orthopedie Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden  28 32
Urologie Operatieve behandeling prostaatcarcinoom * 21 10
Urologie Sterilisatie man als zelfstandige verrichting  24 23