Wachttijden

Wachttijd betreft de tijd die u moet wachten op een bepaalde poliklinische of klinische behandeling in Tjongerschans. De meting is in kalenderdagen en wordt gedaan volgens de gestelde normen van de NZa. Per specialisme wordt van een aantal behandelingen de historische- en de actuele wachttijd aangegeven. De historische wachttijd (eerste kolom) kijkt naar ingrepen die zijn uitgevoerd in het verleden. De tweede kolom (actuele wachttijd) toont hoe lang patiënten momenteel moeten wachten. De wachttijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijke wachttijd voor uw behandeling. Dit kan vele oorzaken hebben, bijvoorbeeld omdat u zelf graag pas in een bepaalde periode geholpen wilt worden of omdat er medisch inhoudelijke redenen zijn om sneller te opereren of juist eerst een andere behandeling te laten plaatsvinden. Wanneer er een sterretje ( * ) staat dan betekent dit dat de ingreep in de afgelopen drie maanden minder dan 15 keer is uitgevoerd binnen de specifieke locatie. Hierdoor kan de inschatting van de wachttijd minder nauwkeurig zijn.

Wachttijden vorige week 

Wachttijden behandelingen in dagen

Publicatiedatum: 20-08-2019

Specialisme  Behandeling Actuele wachttijd Historische wachttijd
Chirurgie Operatieve verwijdering borstkanker  14 14
Chirurgie Operatieve behandeling van carotispathologie *   -
Chirurgie Operatieve verwijdering kanker van dikke darm  14 18
Chirurgie Galblaasverwijdering  42 17
Chirurgie Operatieve behandeling liesbreuk  42 27
Chirurgie Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) * 29 29
Chirurgie Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene)  35 35
Chirurgie Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm * 28 18
Chirurgie/Dermatologie Behandeling spataderen (endovasculaire procedure)  45 45
Gynaecologie Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering  28 38
Gynaecologie Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting * 21 57
Gynaecologie Operatieve behandeling stressincontinentie * 21 50
Keel-Neus-Oor Heelkunde Tonsillectomie en/of adenotomie  35 47
Keel-Neus-Oor Heelkunde Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot * 49 69
Keel-Neus-Oor Heelkunde Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes  35 40
Neurochirurgie Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose  15 35
Oogheelkunde Initiële staaroperatie  42 27
Orthopedie Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom  16 33
Orthopedie Initiële totale heupvervanging  28 31
Orthopedie Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie * 28 21
Orthopedie Initiële totale knie vervanging  63 71
Orthopedie Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden  28 30
Urologie Operatieve behandeling prostaatcarcinoom * 21 10
Urologie Sterilisatie man als zelfstandige verrichting  49 35

 

 

Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 685