Wachttijden

In verband met onze maatregelen rondom het coronavirus, kan het zijn dat de wacht- en toegangstijden afwijken.

Wachttijd betreft de tijd die u moet wachten op een bepaalde poliklinische of klinische behandeling in Tjongerschans. De meting is in kalenderdagen en wordt gedaan volgens de gestelde normen van de NZa. Per specialisme wordt van een aantal behandelingen de historische- en de actuele wachttijd aangegeven. De historische wachttijd (tweede kolom) kijkt naar ingrepen die zijn uitgevoerd in het verleden. De eerste kolom (actuele wachttijd) toont hoe lang patiënten momenteel moeten wachten. De wachttijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijke wachttijd voor uw behandeling. Dit kan vele oorzaken hebben, bijvoorbeeld omdat u zelf graag pas in een bepaalde periode geholpen wilt worden of omdat er medisch inhoudelijke redenen zijn om sneller te opereren of juist eerst een andere behandeling te laten plaatsvinden. Wanneer er een sterretje ( * ) staat dan betekent dit dat de ingreep in de afgelopen drie maanden minder dan 15 keer is uitgevoerd binnen de specifieke locatie. Hierdoor kan de inschatting van de wachttijd minder nauwkeurig zijn.

> Wachttijden vorige week 

Publicatiedatum: 20 juli 2021

Wachttijden behandelingen in dagen

Specialisme  Behandeling Actuele wachttijd Historische wachttijd
Chirurgie Operatieve verwijdering borstkanker  14 14
Chirurgie Operatieve behandeling van carotispathologie    -
Chirurgie Operatieve verwijdering kanker van dikke darm  14 14
Chirurgie Galblaasverwijdering  154 34
Chirurgie Operatieve behandeling liesbreuk  161 138
Chirurgie Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm  21 10
Chirurgie/Dermatologie Behandeling spataderen (endovasculaire procedure)  43 46
Gynaecologie Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering  63 117
Gynaecologie Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting  42 95
Gynaecologie Operatieve behandeling stressincontinentie  56 149
Keel-Neus-Oor Heelkunde Tonsillectomie en/of adenotomie  126 80
Keel-Neus-Oor Heelkunde Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot  84 105
Keel-Neus-Oor Heelkunde Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes  126 29
Neurochirurgie Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose     28
Oogheelkunde Initiële staaroperatie  140 132
Orthopedie Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom  37 15
Orthopedie Initiële totale heupvervanging  42 69
Orthopedie Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie  28 30
Orthopedie Initiële totale knie vervanging  70 118
Orthopedie Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden  56 27
Urologie Operatieve behandeling prostaatcarcinoom  21 30
Urologie Sterilisatie man als zelfstandige verrichting  73 4