Toegangstijden vorige week

Op deze pagina krijgt u inzicht in de toegangstijden van Tjongerschans. Onder toegangstijd wordt verstaan 'het aantal dagen dat u na verwijzing door de huisarts moet wachten totdat de afspraak op de polikliniek in de Tjongerschans plaatsvindt'. Hierbij meten we in kalenderdagen. De weergegeven toegangstijd is de snelste tijd van het specialisme. De metingen zijn momentopnames en kunnen per patiënt verschillen. Dit heeft te maken met spoed, bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten enzovoort.

Toegangstijden polikliniek en diagnostiek in dagen

 

Specialisme

Heerenveen

Lemmer

Sportstad

Steenwijk

Oosterwolde

Cardiologie

22

14

     

Chirurgie

17

       

Chirurgie - Mammapoli

4

       

Dermatologie

24

24

     

Gastro-enterologie (MDL arts)

9

       

Gastroscopie (gastro-enterologie)

15

       

Gynaecologie

17

22

 

23

28

Interne geneeskunde

17

29

     

Kaakchirurgie

74

       

Keel-, neus- en oorarts (KNO-arts)

21

9

     

Kindergeneeskunde

21

3

     

Klinische geriatrie

24

24

     

Longziekten

1

16

     

Medische psychologie

74

       

Neurochirurgie

36

       

Neurologie

37

32

     

Oogheelkunde

39

       

Orthopedie

   

18

   

Pijnbestrijding / Anaesthesiologie

   

25

   

Radiologie - CT

18

       

Radiologie - MRI

11

 

11

   

Reumatologie

133

       

Sportgeneeskunde

57

       

Urologie

22

   

30