Toegangstijden

Op deze pagina staan de toegangstijden van Tjongerschans. Onder toegangstijd wordt verstaan 'het aantal dagen dat u na verwijzing door de huisarts moet wachten totdat de afspraak op de polikliniek in de Tjongerschans plaatsvindt'. Hierbij meten we in kalenderdagen. De weergegeven toegangstijd is de snelste tijd van het specialisme. De metingen zijn momentopnames en kunnen per patiënt verschillen. Dit heeft te maken met spoed, bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten enzovoort.

> Toegangstijden vorige week

Toegangstijden polikliniek en diagnostiek in dagen
Publicatiedatum:  03-12-2019

Specialisme Heerenveen Lemmer Sportstad Steenwijk Oosterwolde
Cardiologie    17      
Chirurgie 16        
Chirurgie - Mammapoli 17        
Dermatologie 22 48      
Gastro-enterologie (MDL arts)  3        
Gastroscopie (gastro-enterologie)  14        
Gynaecologie 4 11   9 42
Interne geneeskunde 31 46      
Kaakchirurgie 71        
Keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) 17 19      
Kindergeneeskunde 15 20      
Klinische geriatrie 37 15      
Longziekten 1 54      
Medische psychologie 46        
Neurochirurgie 15        
Neurologie 45 42      
Oogheelkunde 45        
Orthopedie     31    
Pijnbestrijding / Anaesthesiologie     45    
Radiologie - CT 14        
Radiologie - MRI 14   14    
Reumatologie 105        
Sportgeneeskunde 29        
Urologie 36     16