Toegangstijden

Op deze pagina staan de toegangstijden van Tjongerschans. Onder toegangstijd wordt verstaan 'het aantal dagen dat u na verwijzing door de huisarts moet wachten totdat de afspraak op de polikliniek in de Tjongerschans plaatsvindt'. Hierbij meten we in kalenderdagen. De weergegeven toegangstijd is de snelste tijd van het specialisme. De metingen zijn momentopnames en kunnen per patiënt verschillen. Dit heeft te maken met spoed, bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten enzovoort.

> Toegangstijden vorige week

Toegangstijden polikliniek en diagnostiek in dagen
Publicatiedatum:  21-01-2020

Specialisme Heerenveen Lemmer Sportstad Steenwijk Oosterwolde
Cardiologie 4 3      
Chirurgie 37        
Chirurgie - Mammapoli 10        
Dermatologie 7 6      
Gastro-enterologie (MDL arts)  14         
Gastroscopie (gastro-enterologie)            
Gynaecologie 8 11   9 21
Interne geneeskunde 10 25      
Kaakchirurgie 28        
Keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) 14 12      
Kindergeneeskunde 10 13      
Klinische geriatrie 23 23      
Longziekten 4 26      
Medische psychologie 46        
Neurochirurgie 29        
Neurologie 36 28      
Oogheelkunde 31        
Orthopedie     21    
Pijnbestrijding / Anaesthesiologie     23    
Radiologie - CT 8        
Radiologie - MRI 2   2    
Reumatologie 105        
Sportgeneeskunde          
Urologie 36     133