Apotheek de Tjonger

Poliklinische apotheek

Recepten die de specialist aan u heeft voorgeschreven, kunt u na uw ziekenhuisbezoek ophalen bij apotheek de Tjonger. Zowel poliklinische bezoekers als patiënten die na een opname zijn ontslagen, kunnen bij de poliklinische apotheek terecht. Het assortiment geneesmiddelen is zorgvuldig afgestemd met de medisch specialisten, zodat de apotheek vrijwel altijd uit voorraad kan leveren.

Landelijk Schakelpunt

De poliklinische apotheek voert de medicatiebewaking voor geneesmiddelen uit volgens vastgestelde normen. Via het Landelijk Schakelpunt (LSP) kan de apothekersassistent uw dossier raadplegen en informatie overdragen naar uw eigen apotheek. Dit kan alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven via uw eigen apotheek. De apothekersassistent vraagt naar uw toestemming als u die nog niet heeft gegeven. U kunt de toestemming ook zelf regelen via: www.ikgeeftoestemming.nl.

Hulpmiddelen en wondverzorging

Naast medicatie verzorgt de apotheek ook medische hulpmiddelen en wondverzorgingsmateriaal. Apotheek de Tjonger werkt volgens de richtlijnen van de Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelen en werkt nauw samen met de verpleegkundigen die u ook in de kliniek hebben behandeld. Daarnaast is de apotheek erkend leverancier voor diabetes-, incontinentie-, en stomahulpmiddelen en voor wondverzorgingsproducten.

Waarvoor kunt u bij de apotheek terecht?

  • Ophalen medicatie en hulpmiddelen na ziekenhuisbezoek
  • Opvragen medicatieoverzicht of medicijnpaspoort
  • Advies bij inhalatie-, incontinentie- diabetes kunst- en hulpmiddelen en wondverbandmateriaal
  • Inleveren oude medicijnen en injectienaalden
  • Spreekkamer voor privacygevoelige onderwerpen

Locatie en bereikbaarheid

De apotheek bevindt zich in de centrale hal van het ziekenhuis, naast de hoofdingang en is elke maandag t/m vrijdag geopend van 8.00 tot 18.00 uur. U kunt de apotheek bereiken via 0513 - 685 460 of info@apotheekdetjonger.nl. Buiten de reguliere openingstijden en tijdens feestdagen kunt u voor spoedrecepten terecht bij de dienstapotheek.

Dienstapotheek

Dienstapotheek de Tjonger is geopend buiten de openingstijden van de reguliere apotheken. U kunt hier 24 uur per dag terecht voor spoedrecepten. Spoedrecepten kunt u alleen verkrijgen via de dokterswacht, spoedeisende hulp (SEH), tandarts of verloskundige. De apothekersassistent kan binnen een half uur aanwezig zijn, alleen op aanwijzing van de waarnemend apotheker.

Locatie en bereikbaarheid

De dienstapotheek is op maandag t/m donderdag geopend van 18.00 tot 22.30 uur, op vrijdag van 18.00 tot 23.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 8.30 tot 23.00 uur. ’s Avonds en ’s nachts na sluitingstijd is de dienstapotheek telefonisch bereikbaar voor spoedrecepten via 0513 - 685 460. Na 21.00 uur is het ziekenhuis en daarmee ook de apotheek gesloten. In dat geval brengt de apothekersassistent de geneesmiddelen bij de Dokterswacht, waar u ze vervolgens kunt afhalen.

Kosten en vergoeding

Voor medicijnen op recept en de zorgverlening van de apotheek, betaalt u meestal via uw zorgverzekeraar. Deze kosten vallen onder uw wettelijke eigen risico. We hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract gesloten voor geneesmiddelen zodat de poliklinische apotheek uw rekening rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kan indienen.

Zorgkosten apotheek

Naast het medicijn zelf, betaalt u de kosten van de zorg van de apotheek. De apotheek controleert bijvoorbeeld of het recept en de dosering juist zijn en of u het medicijn kunt gebruiken in combinatie met uw andere medicijnen. De apotheek kan ook contact opnemen met uw arts voor informatie als dat nodig is.

Kosten spoedmedicatie

Voor spoedmedicatie betaalt u meer, omdat het tarief van de dienstapotheek hoger is dan wat u overdag in uw eigen apotheek betaalt. Het diensttarief geldt niet als u een avond- of weekendpoli bezoekt en een recept van de specialist meekrijgt.

Hulpmiddelen

Bij de aanvraag van bepaalde hulpmiddelen kan het zijn dat u vooraf moet betalen en de rekening daarna zelf indient bij uw zorgverzekeraar. De apotheek informeert u hierover.