Veel gestelde vragen

Hier vindt u veel gestelde vragen en antwoorden over Mijntjongerschans. 

Hoe kan ik mijn naam- en adresgegevens wijzigen?

Het is mogelijk om via "Mijn gegevens" uw adres te wijzigen op basis van de gegevens die bekend zijn bij uw gemeente. U kunt dit ook op de aanmeldzuil doen in de centrale hal of bellen met het afsprakenbureau via telefoonnummer 0513-68 5600. U kunt uw adres wijzigen in Mijntjongerschans.nl via: Menu > Mijn gegevens > Mijn gegevens. U ziet nu een overzicht van uw persoonlijke gegevens zoals deze bij ons bekend zijn. Onderaan uw adresgegevens kunt u kiezen voor ‘Veranderen’. Als u hier op klikt haalt ons systeem uw gegevens op uit de Basisregistratie Personen (BRP). Zodra u kiest voor ‘Overnemen’ worden de gegevens uit het BPR overgenomen. Let op: u kunt dus alleen uw adres wijzigen als uw nieuwe adres bij uw gemeente bekend is.


Hoe kan ik mijn huisarts- / tandarts- / apotheek- / verzekeringsgegevens aanpassen?
Het is mogelijk om via ‘Mijn gegevens’ de gegevens van uw huisarts, tandarts, apotheek of verzekering te wijzigen. U kunt dit ook op de aanmeldzuil doen in de centrale hal of bellen met het afsprakenbureau via telefoonnummer 0513 - 685 600. U kunt uw huisarts- / tandarts- / apotheek- / verzekeringsgegevens aanpassen in Mijntjongerschans.nl via: Menu > Mijn gegevens > Mijn gegevens. U ziet nu een overzicht van uw persoonlijke gegevens zoals deze bij ons bekend zijn. Onder uw adresgegevens vindt u de huisartsgegevens, tandartsgegevens, apotheekgegevens en verzekeringsgegevens. Als u onder deze gegevens kiest voor ‘Veranderen’ kunt u de juiste huisarts/tandarts/apotheek kiezen en/of zoeken. Als u uw verzekeringsgegevens probeert aan te passen, zal ons systeem de gegevens automatisch ophalen bij uw verzekering. 

Hoe kan ik een afspraak inplannen/verplaatsen?
U kunt een afspraak maken wanneer u bent verwezen door uw huisarts of tandarts. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken wanneer de polikliniek deze voor u heeft klaargezet. U heeft hier dan via de e-mail informatie over ontvangen. Het maken van een afspraak kan via onderstaande manieren:

Sommige afspraken kunt u digitaal maken via Mijntjongerschans.

 • U heeft een verwijzing gekregen via uw huisarts: op het patiëntbericht dat u van uw huisarts heeft ontvangen staat dat uw afspraak digitaal planbaar is. U kunt met uw ZDnummer of middels uw Digid met SMS-controle of via de DigiD app inloggen op mijntjongerschans.nl.

Kies voor Start onder het kopje Afspraaknummer.

 • U heeft een email ontvangen voor het inplannen van een vervolgafspraak. Met uw afspraaknummer of middels uw Digid met SMS-controle of via de DigiD app inloggen op mijntjongerschans.nl.

Kies voor (menu) > Mijn afspraken > Afspraak maken.

Hier vindt u onder het kopje Vervolgafspraken een overzicht van nog in te plannen vervolgafspraken. Kunt u uw afspraak niet digitaal inplannen of verplaatsen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met ons afsprakenbureau, te bereiken via tel. 0513 – 685 600. U kunt dan in overleg een afspraak laten inplannen op een voor u geschikt moment.


Hoe kan ik een afspraak annuleren?
Wilt u uw afspraak annuleren? Dan verzoeken wij u dit altijd in overleg te doen met de arts / polikliniek waar u onder behandeling bent. Let op: u kunt via e-mail geen afspraken maken, wijzigen of verplaatsen.

Ik ontvang geen afspraakbevestiging na het digitaal inplannen van de afspraak, hoe kan dat?
Tjongerschans verstuurt na het digitaal maken van een afspraak een afspraakbevestiging. U ontvangt alleen bericht van Tjongerschans wanneer u ‘toestemming’ heeft gegeven voor het ontvangen van informatie. Heeft u wel toestemming gegeven maar geen e-mailbericht ter bevestiging ontvangen? Mogelijk staat uw e-mailadres niet correct in ons systeem, controleer uw e-mailadres via ‘Mijn gegevens’. Daarnaast is het ook nog mogelijk dat de e-mail van Tjongerschans in uw spambox terecht is gekomen.


Hoe kan ik mij aanmelden voor een afspraakherinnering via de e-mail?
Tjongerschans verstuurt 48 uur voorafgaande aan de afspraak een herinnering per e-mail. U ontvangt alleen bericht van Tjongerschans wanneer u ‘toestemming’ heeft gegeven voor het ontvangen van informatie. Heeft u wel toestemming gegeven maar geen e-mailbericht ter herinnering ontvangen? Mogelijk staat uw e-mailadres niet correct in ons systeem, controleer uw e-mailadres via ‘Mijn gegevens’. Daarnaast is het ook nog mogelijk dat de e-mail van Tjongerschans in uw spambox terecht is gekomen.

Ik heb een vraag over mijn uitslag
Heeft u bij het zien van een uitslag een vraag? Uw vragen kunt u stellen op de geplande eerstvolgende afspraak.

Ik zie mijn bloeduitslagen, aangevraagd door de huisarts niet, hoe kan dit?
Bloedonderzoek aangevraagd door de huisarts wordt niet doorgestuurd naar het systeem van Tjongerschans. Alleen uw huisarts krijgt deze uitslag. Wanneer u onder behandeling komt van een medisch specialist kan deze met uw toestemming inzage krijgen in de bloeduitslagen die uw huisarts heeft aangevraagd. De uitslagen worden dan gedurende 15 maanden zichtbaar op het patiëntenportaal. Na die 15 maanden vervalt uw gegeven toestemming en zijn de uitslagen niet meer zichtbaar.


Ik mis oude uitslagen en/of brieven, hoe kan dit?
Het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans is actief sinds mei 2015. Alle uitslagen en brieven voor deze datum worden niet getoond omdat deze niet digitaal beschikbaar zijn. Wilt u toch inzage in deze gegevens? Dan kunt u deze opvragen


Welke opnames zie ik?
U ziet alleen de opnames die in het verleden hebben plaatsgevonden. Toekomstige opnames worden niet getoond omdat deze soms wijzigen. Informatie over uw toekomstige opname(s) kunt u opvragen via het planbureau, te bereiken via het algemeen telefoonnummer van Tjongerschans 0513- 685 685.


Hoe kan ik (een deel van) mijn medisch dossier opvragen?
Voor het opvragen van (een deel van) uw dossier kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier. Zodra het formulier volledig ingevuld en ondertekend door ons is ontvangen, zal uw aanvraag in behandeling worden genomen.

Ik zie geen vragenlijst klaar staan, hoe kan dat?
Mogelijk heeft u de vragenlijst al een keer beantwoord of is er iets mis gegaan met het uitzetten van de vragenlijst. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de betreffende polikliniek.


Is het mogelijk om de vragenlijst tussentijds op te slaan?
Het is niet mogelijk om een vragenlijst tussendoor op te slaan, de vragenlijst dient in 1x ingevuld te worden. Houdt u er rekening mee dat het patiëntenportaal automatisch uitlogt wanneer deze 15 minuten niet wordt gebruikt?


Hoe weet ik dat er een vragenlijst voor mij klaar staat?
U krijgt een e-mail wanneer er een vragenlijst voor u is klaargezet. U ontvangt alleen bericht van Tjongerschans wanneer u ‘toestemming’ heeft gegeven voor het ontvangen van informatie. Wanneer u geen toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van informatie vanuit Tjongerschans dan zal de doktersassistente u hierop attenderen. Heeft u wel toestemming gegeven maar geen e-mail ontvangen? Mogelijk staat uw e-mailadres niet correct in ons systeem, controleer uw e-mailadres via ‘Mijn gegevens’. Daarnaast komt is het ook nog mogelijk dat de e-mail van Tjongerschans in uw spambox terecht is gekomen.

Hoe kan ik inzicht krijgen in het dossier van mijn kind / naaste?
Als ouder kunt u een machtiging aanvragen voor uw kind(eren) bij de behandelend arts van uw kind(eren). Kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar hoeven hier zelf geen toestemming voor te geven. Kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar hebben inspraak in hun medische behandelingen en hebben daarom ook inspraak over eventuele machtigingen. Tjongerschans biedt in samenwerking met DigiD machtigen van de overheid patiënten een handige dienst waarmee de patiënt zelf kan regelen wie hem/haar digitaal ondersteunt. Als patiënt en gemachtigde regelt u de machtiging zelf. U gaat beide naar de website www.machtigen.digid.nl en doorloopt de stappen voor de aanvraag. Na het regelen van de machtiging kan de gemachtigde precies hetzelfde als de patiënt op Mijntjongerschans.

Hoe u een machtiging inregelt leest u hier.

Wat is een e-consult?
Binnen de beveiligde omgeving van Mijntjongerschans.nl heeft u toegang tot uw dossier. In deze omgeving kunt u diverse zaken zelf regelen en/of bekijken, zoals het plannen en bekijken van uw afspraken, vragenlijsten invullen, maar ook in een veilige omgeving vragen stellen aan uw behandelend arts via een e-consult. Via het e-consult kunt u uw vraag stellen. Wij antwoorden dan ook via het e-consult.


Hoe start ik een e-consult
U kunt een e-consult starten door op ‘Start een nieuw e-consult’ te klikken. Door op het woordje ‘Aan’ te klikken, verschijnt er een venster met alle afdelingen waar u onder behandeling bent (geweest) en waar u een vraag via e-consult aan kunt stellen. In het veld ‘Onderwerp’ kunt u dan - naast het onderwerp van uw vraag – de naam van uw behandelend arts invullen. Het e-consult wordt naar uw zorgverlener verzonden na het klikken op ‘Verzenden’. Als u een e-mail wilt ontvangen wanneer uw vraag beantwoord is, dan is het belangrijk dat het juiste e-mailadres bij ons bekend is en dat u toestemming geeft voor het ontvangen van dit e-mailbericht. Het antwoord vindt u terug in ‘Mijn e-consult’.


Ontvang ik een bericht als er een antwoord is geschreven door de specialist?
U krijgt een e-mail wanneer uw vraag is beantwoord. U ontvangt alleen bericht van Tjongerschans wanneer u ‘toestemming’ heeft gegeven voor het ontvangen van informatie. Heeft u wel toestemming gegeven maar geen e-mail ontvangen? Mogelijk staat uw e-mailadres niet correct in ons systeem, controleer uw e-mailadres via ‘Mijn gegevens’. Daarnaast is het ook nog mogelijk dat de e-mail van Tjongerschans in uw spambox terecht is gekomen.

Hoe kan ik een door mij ingestuurd e-consult wijzigen?
Het is niet mogelijk om een eerder gestelde vraag te wijzigen. Wel kunt u een aanvulling verzenden op een eerder gestelde vraag.


Zijn er kosten verbonden aan een e-consult?
Dit is afhankelijk van de inhoud van het e-consult. De arts bepaalt of hier kosten voor in rekening worden gebracht. Een e-consult kan daarom mee tellen voor uw eigen risico.


Waarom kan ik geen e-consult starten?
Het is alleen mogelijk een e-consult te starten bij een zorgverlener waar u onder behandeling staat. Zie ‘Hoe start ik een e-consult’.

Inloggen in Mijntjongerschans.nl lukt niet, wat kan ik doen?
Het is op afstand altijd lastig te beoordelen waarom het inloggen niet lukt. Wilt u, vóór u contact met het ziekenhuis hierover zoekt, eerst het volgende doen:

 • Wilt u checken of inloggen met DigiD bij (een) andere instelling(en) wel lukt? Zo niet, dan is er waarschijnlijk een storing bij DigiD. Hier hebben wij als ziekenhuis helaas geen invloed op.
 • Lukt het wel om bij een andere instelling in te loggen met uw DigiD? Wilt u dan eens proberen om op een ander apparaat in te loggen? Of de cookies en geschiedenis te verwijderen van het apparaat waarmee u probeert in te loggen?
 • Lukt het dan nog steeds niet om in te loggen ? Dan kunt u hier een melding van maken bij ons via het contactformulier/e-mail. Wilt u daarbij dan de volgende gegevens meesturen:
  • Screenshot van de foutmelding die u ontvangt bij het inloggen
  • Met welk type device (pc, laptop, tablet of smartphone) en welke internetbrowser u probeert in te loggen.
  • Een duidelijke omschrijving van uw vraag/probleem.

We zullen uw melding dan in behandeling nemen en kijken of wij een oorzaak / oplossing kunnen vinden waarom het inloggen niet lukt.