Hoe regelt u een machtiging?

Uw kind of degene die u als mentor/curator vertegenwoordigt is onder behandeling in Tjongerschans. Om toegang te krijgen tot de medische gegevens op Mijntjongerschans is er een machtiging nodig.

U bent ouder(s) met het ouderlijk gezag

Als ouder kunt u een machtiging aanvragen voor uw kind(eren). U dient wel het ouderlijk gezag te hebben. Print onderstaand aanvraagformulier uit en vul dit volledig in. U overhandigt het formulier bij een eerstvolgend bezoek aan de behandelend arts. De arts moet de machtiging goedkeuren. Als de machtiging is aangemaakt ontvangen u en uw kind een e-mail en dan heeft u toegang tot de gegevens op Mijntjongerschans.

Kinderen van 0 tot 12 jaar

Tot de leeftijd van 12 jaar hoeft uw kind niet mee te tekenen op het aanvraagformulier. Zodra het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt komt de machtiging te vervallen. U ontvangt hier vooraf een e-mail over, zodat u in de gelegenheid bent om tijdig een nieuwe machtiging te regelen.

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Zodra uw kind 12 jaar is mag hij of zij meebeslissen en moet uw kind de aangevraagde machtiging mede ondertekenen. De machtiging blijft geldig tot uw kind 16 jaar wordt. Vanaf die leeftijd is het niet meer mogelijk om een nieuwe machtiging aan te vragen. Uw kind kan dan zelf een DigiD aanvragen om toegang te krijgen tot zijn of haar medische gegevens. Bespreek de keuze met uw kind, zodat hij of zij zelf een weloverwogen beslissing kan maken over het wel of niet tekenen van de machtiging. De site www.jadokterneedokter.nl is een speciale website voor kinderen met uitleg over hun rechten en afwegingen op het gebied van toestemming geven.

Wijziging in het ouderlijk gezag?

Als er wijzigingen zijn het in het ouderlijk gezag, dan moet u dit laten weten aan de behandelend arts van uw kind. Een wijziging kan gevolgen hebben voor de toegekende machtiging.

Willen beide ouders gemachtigd worden?

Dat kan, dan moeten er twee aanvraagformulieren worden ingevuld.

> Aanvraagformulier machtiging ouder/kind
 

U bent mentor of curator

Bent u mentor of curator dan kunt u een machtiging aanvragen voor degene die u vertegenwoordigt. U print het aanvraagformulier uit en vult dit volledig in. Samen met een kopie van de rechtbank waarin het mentor- of curatorschap is vastgelegd, overhandigt u het formulier aan de behandelend arts.

Beschikking van de rechtbank

De machtiging kan alleen worden aangemaakt wanneer er een beschikking van de rechtbank kan worden overlegd.  De arts moet de machtiging goedkeuren. Als de machtiging is aangemaakt ontvangen u en de persoon die u vertegenwoordigt een e-mail en dan heeft u toegang tot de gegevens op Mijntjongerschans.

> Aanvraagformulier machtiging voor mentor/curator

Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 685