Patiëntenportaal Mijntjongerschans

Als patiënt van Tjongerschans heeft u toegang tot het patiëntenportaal Mijntjongerschans. Mijntjongerschans is een beveiligde omgeving waarop alleen u toegang heeft. Wat kunt u op Mijntjongerschans:

  • Plannen en bekijken van uw afspraken
  • Veilig een vraag stellen aan uw behandelend arts via e-consult
  • Vragenlijsten thuis alvast invullen 
  • Inzicht in uitslagen (bijv. bloedonderzoek en röntgenonderzoek)
  • Inzicht in de brieven die uw specialist naar uw huisarts of betrokken zorgverlener stuurt
  • Inzicht in uw medicatie (zoals bekend in Tjongerschans)
  • Downloaden van uw dossier naar een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)
  • Aanpassen van uw persoonlijke gegevens

Bent u ouder/voogd of mentor/curator? Regel een machtiging

Het is mogelijk om als ouder of voogd toegang te krijgen tot de medische gegevens van uw kind op Mijntjongerschans. U regelt dit met een machtiging die wordt goedgekeurd door de behandelend arts. Ook kunt u al mentor of curator een machtiging regelen voor degene die u vertegenwoordigt.

> Hoe regelt u een machtiging?

Inloggen

Om toegang te krijgen tot uw medische gegevens logt u in met uw DigiD met sms verificatie of met de DigiD app. In dit informatieboekje geven we u stap voor stap uitleg over het inloggen met DigiD. Wilt u alleen een afspraak maken? Dan kunt u ook inloggen met het afspraaknummer dat u van uw huisarts of verloskundige heeft ontvangen. Heeft u hulp nodig bij het inloggen? Van maandag tot en met vrijdag helpt de gastvrouw van het Digitaal Zorgplein (in de centrale hal van Tjongerschans) u graag.

> Inloggen op Mijntjongerschans