Verpleegafdeling 2B

De afdeling Klinische Geriatrie bevindt zich op de tweede verdieping. Wanneer u via de hoofdingang het ziekenhuis binnenkomt, is het liftenblok dat naar de verpleegafdeling leidt aan uw linkerzijde. Klinische Geriatrie is de wetenschap over het ontstaan, de behandeling en het voorkomen van ziekten bij ouderen. Binnen een afdeling Klinische Geriatrie verblijven oudere mensen met een combinatie van lichamelijke, psychische, sociale en functionele problemen. Het functioneren thuis wordt hierdoor vaak belemmerd. Afhankelijk van de aard van uw ziekte, uw persoonlijke omstandigheden en het bed dat beschikbaar is, krijgt u een kamer toegewezen.

 

Verpleging

De verpleegkundigen werken in een team. Uit het verpleegteam wordt per dag een verpleegkundige aangewezen, die tijdens die dag vooral bij uw verpleging betrokken is. Deze verpleegkundige coördineert alle onderzoeken en activiteiten van die dag en zij is de persoon tot wie u zich in eerste instantie kunt richten met vragen.

 

Behandelteam 

Uw behandelend arts is de klinisch geriater, verder kunt u dagelijks te maken krijgen met een zaalarts of physician assistant. Ook kunt u te maken krijgen met artsen en verpleegkundigen in opleiding. Naast artsen en verpleegkundigen kunnen, afhankelijk van uw situatie, andere deskundigen bij uw behandeling worden betrokken. Dit zijn bijvoorbeeld een psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, vaktherapeut beeldend, vrijwilliger, logopedist, transferverpleegkundige, diëtist, en maatschappelijk werker. Zij kunnen zowel vóór, tijdens, als na uw opname worden ingeschakeld. Voor geestelijke verzorging kan in het ziekenhuis een beroep worden gedaan op de dienst geestelijke verzorging. In deze dienst werken geestelijk verzorgers bij wie u, welke levensovertuiging u ook heeft, altijd terecht kunt.

 

Familieparticipatie

Indien nodig kan er een beroep worden gedaan op uw familie of mantelzorger om u te ondersteunen tijdens uw opname op afdeling klinische geriatrie. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het ondersteunen bij het eten of het blijven slapen (rooming-in) wanneer dit voor uw gesteldheid beter is. Voor meer informatie kunt u terecht bij de geriatrisch verpleegkundige op de afdeling.

 

Bezoek

Maandag t/m zondag 16.00 tot 20.00 uur. Op zaterdag, zon- en feestdagen 10.30 tot 11.15 uur. Er zijn maximaal twee bezoekers tegelijk toegestaan.In overleg met de verpleegkundige kunt u met uw bezoek de afdeling voor korte tijd verlaten voor bijvoorbeeld een wandeling of een bezoek aan het restaurant. Ook kunt u met uw bezoek naar uw kamer gaan. Het is mogelijk dat een onderzoek of een behandeling plaatsvindt tijdens de bezoekuren. Dan wordt uw familie verzocht de afdeling tijdelijk te verlaten of te wachten op uw kamer.

 

Routenummer

Volg routenummer 50.

Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 685