Aanmelden

Wanneer u het ziekenhuis binnenkomt, meldt u zich voor een poliklinische afspraak aan bij één van onze aanmeldzuilen. Naast de mogelijkheid om u aan te melden, krijgt u ook de meest actuele informatie over uw NAW-gegevens, e-mail, mobiel telefoonnummer, huisarts en apotheek. Indien nodig, kunt u hier uw gegevens ook wijzigen.

Aanmeldzuil

De aanmeldzuilen hebben een groot beeldscherm. Hierop wordt het verloop van aanmelden stapsgewijs uitgelegd. Voor het aanmelden bij een aanmeldzuil, gebruikt u een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijspas of identiteitskaart). Zonder geldig legitimatiebewijs kunt u zich niet aanmelden. Voor het aanmelden wordt een scan van uw legitimatiebewijs gemaakt, maar deze wordt niet opgeslagen.

Afspraak van uw kind

Komt u voor een afspraak van uw kind? Dan moet het legitimatiebewijs van uw kind worden gescand. De identificatieplicht in de zorg stelt dat kinderen vanaf 0 jaar zich moeten kunnen identificeren in een ziekenhuis. Dat wijkt dus af van de ‘algemene’ identificatieplicht, waar de leeftijdsgrens op 14 jaar ligt. Daarom moet uw zoon of dochter ook een geldig identiteitsbewijs meenemen naar het ziekenhuis. Meer informatie over deze identificatieplicht in de zorg vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Geen legitimatiebewijs voor uw kind?

Lukt het u niet om op tijd voor de afspraak een legitimatiebewijs voor uw kind te regelen, dan kan de medewerker van de balie in de centrale hal de afspraak eenmalig handmatig bevestigen in het systeem. Daarna wordt u doorverwezen naar de juiste polikliniek. Gezien de identificatieplicht die er in de zorg geldt en waar Tjongerschans zich aan moet houden, moet u voor een eventueel volgend bezoek wel een geldig legitimatiebewijs van uw kind kunnen overleggen.

Let op: deze aanmeldzuilen vindt u alleen op de hoofdlocatie van Ziekenhuis Tjongerschans, Thialfweg 44 en in Orthoradius, bij Sportstad Heerenveen.