Het zorglandschap

Het zorglandschap | gemeenten

Elke patiënt de best passende zorg bieden. Dat is waar wij samen ons best voor doen. Uitgangspunt is dat zorg altijd op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener moet worden geboden. In dit zorglandschap heeft iedere organisatie een onmisbare rol. Zo ook de gemeenten in onze regio. Wat doen zij op het gebied van zorg en preventie?

De gemeente moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit is mogelijk als iemand zelfredzaam is en mee kan doen in de samenleving. Zelfredzaam betekent zelfstandig kunnen functioneren op het gebied van zelfzorg, gezondheid, huishouden, werk,  financiën enzovoort. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat inwoners terug kunnen vallen op:

  • familie en vrienden
  • het netwerk (buren, collega’s)
  • op andere voorzieningen in de omgeving zoals (sport)verenigingen, bibliotheek, kunst en cultuur, kerken, vrijwilligerswerk, activiteiten enzovoort

Meitinkers
Lukt dit niet, dan kan een inwoner naar het gebiedsteam of in Heerenveen naar de meitinkers gaan, waar inwoners met vragen terecht kunnen. Deze medewerkers denken mee en gezamenlijk worden de mogelijkheden bekeken. Soms is het nodig dat hiervoor bijvoorbeeld een rolstoel of persoonlijke ondersteuning ingezet wordt. Dit kan dan aangevraagd worden.

De gemeente heeft contracten en samenwerkingsverbanden met onder andere huisartsen, (thuis)zorgaanbieder, welzijnsorganisaties en zorgleveranciers. Twee voorbeelden van deze samenwerking zijn:

  • Dementienetwerk: naast een bijdrage voor het Odensehuis willen we samen met het dementienetwerk extra inzetten op communicatie en samenwerking (netwerkoverleg, informatievoorziening, training en inzet casemanagers), mantelzorg (respijtzorg), zingeving en daginvulling (aanbod voorliggend versterken en meer maatwerk van dagbesteding) en langer zelfstandig thuiswonen (bijvoorbeeld inzet van domotica). Sinds deze maand is er ook een welzijnscoach dementie
  • Welzijn op Recept: Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met lichte psychosociale klachten. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stressklachten kunnen verdwijnen door activiteiten of bezigheden te doen die de inwoner fijn vindt. Met doorverwijzing door de huisarts naar “Welzijn op recept” wordt de inwoner doorverwezen naar de welzijnscoach die samen op zoek gaan naar een activiteit die het leven weer kleur geeft. Om Welzijn op Recept uit te kunnen voeren zijn een projectleider en een welzijnscoach nodig, communicatiemateriaal en natuurlijk activiteiten waar inwoners heen kunnen. Dit wordt mede geregeld door de gemeente.

Zowel in het dementienetwerk als met Welzijn op Recept werken Tjongerschans en de gemeente samen. Daarnaast maken ze beide deel uit van het Regioplan Integrale Zorg Heerenveen. Hierbij zijn ziekenhuis, ouderenzorg, thuiszorg, huisartsen, gemeenten, welzijn, zorgverzekeraar, patiënten en inwoners betrokken. Het doel is meer samenwerking, beter passende zorg en voorbereiden op de toekomst.