Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

We zorgen voor goede beveiliging

We besteden veel tijd aan de beveiliging van onze IT-systemen en onze persoonsgegevens. In 2015 hebben wij een Functionaris gegevensbescherming aangesteld die erop toeziet dat wij ons aan de wet houden. Gaat er een keer iets mis? Dan komen we in actie. Datalekken lossen we op en melden we aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan u als dat nodig is.

We hebben een geheimhoudingsverklaring getekend

Via onze CAO en via hun arbeidscontract hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u aan ons toevertrouwt. En alleen bevoegde medewerkers waarmee u een behandelrelatie heeft mogen uw gegevens inzien en verwerken.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken

  • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) naleven.
  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert of wij de rechten van patiënten goed naleven en of wij de NEN informatiebeveiligingsnormen naleven, die van invloed zijn op veilige zorgverlening.
Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 685