Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

We zorgen voor goede beveiliging
We besteden veel tijd aan de beveiliging van onze IT-systemen en de bescherming van uw persoonsgegevens. Tjongerschans heeft een Functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld die erop toeziet dat we alleen die gegevens registreren die we nodig hebben, deze goed beschermen en ons aan de wet houden. Daarnaast heeft Tjongerschans een Chief Information Security Officer (CISO) voor de beveiliging van de opgeslagen gegevens in de IT-systemen. Gaat er toch een keer iets mis? Dan komen we in actie. Datalekken lossen we op en melden we aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan u als dat nodig is.

We hebben een geheimhoudingsverklaring getekend
Via onze CAO en via hun arbeidscontract hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u aan ons toevertrouwt. En alleen bevoegde medewerkers waarmee u een behandelrelatie heeft mogen uw gegevens inzien en verwerken.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken

  • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) naleven.
  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert of wij de rechten van patiënten goed naleven en of wij de NEN informatiebeveiligingsnormen naleven, die van invloed zijn op veilige zorgverlening.