Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken.

Personalia- en identificatiegegevens 

 • Uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres, telefoonnummers van uw naasten, uw huisarts, uw tandarts, uw apotheek, enz.;
 • Namen van contactpersonen (anders dan de patiënt zelf) en eventuele (wettelijke) vertegenwoordigers;
 • BSN van u als patiënt;
 • De gegevens die op uw identiteitsbewijs staan.

Waarvoor gebruiken we ze? 

 • Als u patiënt wordt of bent, moeten we van de wet uw identiteit vaststellen (Identificatie- en Vergewisplicht). Daarvoor scannen we bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw identiteitsbewijs. Het ID-bewijs wordt niet opgeslagen, dat mag niet. Via deze procedure kan de Toezichthouder zien dat we u identificeren;
 • Uw identiteitsgegevens zijn ook nodig om ons werk goed te kunnen doen. Bijvoorbeeld wanneer we onderzoek uitbesteden aan een extern laboratorium;
 • Bij communicatie/verslaglegging over u met andere zorgverleners moeten we van de wet uw BSN gebruiken;
 • Bij het declareren van onze zorgkosten aan uw ziektekostenverzekeraar moeten we van de wet uw BSN gebruiken;
 • Het sturen van een afspraakherinnering met de post of via uw mailadres of uw telefoonnummer;
 • Als iemand anders namens u optreedt en informatie over u van ons krijgt, willen we wel zeker weten dat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Dus leggen we vast wie u mag vertegenwoordigen.

Zorggegevens

 • Dit zijn persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op uw lichamelijke of uw geestelijke gesteldheid. Deze gegevens zijn verzameld door een zorgverlener in het kader van zijn of haar beroepsuitoefening.
 • Het gaat daarbij om correspondentie en verslaglegging over en van onderzoeken, uitslagen, behandelingen, operaties, opnames en spreekuurbezoeken die geregistreerd zijn in het EPD.

Waarvoor gebruiken we ze?

Om u optimaal te kunnen behandelen is het noodzakelijk dat uw arts uw ziektegeschiedenis en huidige gezondheidstoestand kent en weet welke ziekten en aandoeningen u in het verleden heeft gehad. Ook uw huisarts wordt op de hoogte gehouden van de onderzoeken en behandelingen die u ondergaat.

Goed om te weten

Uw medische gegevens worden alleen elektronisch uitgewisseld met andere zorgverleners als u daar toestemming voor heeft gegeven. Wij communiceren in de basis niet per e-mail met u, maar gebruiken hiervoor het e-consult binnen het beveiligde patiëntportaal Mijntjongerschans.

Uw gebruik van onze website

Cookie Statement 

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij bezoek aan onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Functionele en analytische cookies 
Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen. Voor het verzamelen van websitestatistieken over het gebruik en bezoek aan de website, maakt onze website gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw randapparatuur aan de hand waarvan uw gebruik van onze website anoniem wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij verkrijgen op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en wij kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig onze website of dienstverlening aanpassen. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming van de bezoeker nodig.

Video
De website van Tjongerschans bevat (links naar) Youtube en Vimeo filmpjes. Als u deze filmpjes bekijkt, plaatsen deze bedrijven ook cookies op uw computer. Als u voor de eerste keer op de website van Tjongerschans komt, vraagt de site of u bezwaar heeft tegen deze cookies. Als u bezwaar heeft, kunt u ervoor kiezen de cookies niet te accepteren. Het nadeel daarvan is dat u geen Youtube of Vimeo filmpjes op de website van Tjongerschans kunt bekijken. Wij verwijzen naar de privacy statements van Youtube en Vimeo welke u kunt lezen door op onderstaande link te klikken: 

Cookies uitzetten/verwijderen
Het is mogelijk om het gebruik van cookies in uw browser uit te schakelen, zodat deze cookies niet geplaatst worden. Ook kunt u cookies die in het verleden in uw browser zijn geplaatst wissen. Via de volgende links kunt u vinden hoe u de instellingen van cookies in uw browser wijzigt en cookies in uw webbrowser kunt wissen:

Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

Uw reacties op en over Tjongerschans op social media

Denk aan dit soort gegevens 

 • Berichten over Tjongerschans die voor iedereen toegankelijk zijn en die u post op social media waar wij ook actief zijn;
 • Uw chatgegevens met ons webcareteam via social media (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Instagram);
 • Uw persoonlijke gegevens die u heeft opgenomen in uw openbare social media account(s). Denk hierbij aan uw naam, adres en contactgegevens.

Waarvoor gebruiken we ze?

 • Wij zijn actief op social media zoals Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram en Youtube. Daar delen we informatie over Tjongerschans met iedereen die daarin geïnteresseerd is;
 • Ons webcareteam volgt de berichten die voor iedereen toegankelijk zijn op het internet die over Tjongerschans gaan en beantwoordt berichten die aan Tjongerschans zijn gericht.