Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Wilt u weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw wettelijke rechten. U heeft als patiënt van Tjongerschans namelijk het recht op:

  • inzage/kopie van uw medisch dossier
  • rectificatie van gegevens
  • vergetelheid (het wissen van gegevens)
  • beperking
  • bezwaar
  • dataportabiliteit

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?
Wilt u gebruik maken van één van uw rechten, dan kunt u daarvoor het aanvraagformulier gebruiken. Heeft u (andere) vragen, dan kunt u bellen naar 0513 – 685 685 en vragen naar de Functionaris Gegevensbescherming. Een e-mail sturen kan ook naar privacy@tjongerschans.nl of stuur een brief naar:

Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming, afdeling Bestuursondersteuning
Postbus 10500
8440 MA Heerenveen

Uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst reageren wij op uw verzoek. Wilt u gebruik maken van het recht op het verwijderen van uw gegevens, dan ontvangt u uiterlijk na 3 maanden een reactie. Deze termijnen zijn opgesteld zodat zorgvuldigheid is gewaarborgd. Zie voor een nadere toelichting het privacy reglement.