Aanvraag persoonsgegevens

Als patiënt van Tjongerschans kunt u gebruik maken van uw wettelijke rechten om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Veel van uw gegevens kunt u inzien via uw eigen persoonlijke omgeving Mijntjongerschans.nl

Volstaat dit niet? Bijvoorbeeld omdat u gegevens wilt wijzigen of omdat bepaalde gegevens niet worden weergegeven in Mijntjongerschans.nl? Dan kunt u onderstaand formulier invullen. Eventuele kopieën van uw medisch dossier worden u per post of veilige e-mail toegezonden. Voor medische gegevens geldt een bewaartermijn van maximaal 20 jaar.