Cliëntenraad

Binnen Tjongerschans kunnen patiënten meedenken en meepraten over het ziekenhuisbeleid. Hiervoor is een cliëntenraad (CR) opgezet. De leden van de CR vertegenwoordigen iedereen die om wat voor reden te maken krijgt met de Tjongerschans. Dit kunnen (potentiële) patiënten en hun familie zijn, maar ook bezoekers en patiëntenverenigingen. Daarom spreken we liever van cliëntenraad in plaats van patiëntenraad. De CR komt eenmaal per maand bijeen (uitgezonderd de zomermaanden). Eenmaal per twee maanden heeft de CR overleg met het bestuur en maximaal tweemaal per jaar met de Raad van Commissarissen.

Meepraten over beleid

De CR komt op voor de belangen van de cliënten. Daarmee verzorgt de CR inspraak in het beleid van Tjongerschans. Hierdoor wordt zorgverlening beter afgestemd op de wensen en behoeften van cliënten.

Aandachtspunten van de CR zijn: 

 • bejegening, tijd en aandacht;
 • veiligheid & privacy;
 • wachttijden;
 • communicatie;
 • voorkomen van tweedeling in de zorg;
 • medisch technisch handelen versus basiszorg;
 • recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten;
 • huisvesting.

Lees meer over de taken en bevoegdheden van de CR.

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit zeven personen: 

 • de heer Bert Smid (voorzitter);
 • de heer Evert den Drijver;
 • mevrouw Hedwich Rinkes;
 • mevrouw Minie de Vries;
 • de heer Peter Bos;
 • mevrouw Joop Karssiens;
 • mevrouw Baukje Kramer;
 • mevrouw Marga Kuipers.

Jaarverslag

De CR vindt het belangrijk om verantwoording af te leggen over haar werk. Lees hier het laatste Jaarverslag van de CR

  

Cliëntenraad, géén klachtencommissie

De CR behandelt geen individuele klachten. Voor een klacht over bijvoorbeeld een afdeling of een medewerker of over een medische ingreep in het ziekenhuis is er een klachtenprocedure beschikbaar.

Cliëntenpanel

De CR legt een aantal keren een korte vraag of stelling voor aan het Cliëntenpanel. Lees hier meer over het Cliëntenpanel.

Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 685