Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur en de gang van zaken binnen Tjongerschans BV en de onderliggende deelnemingen. De RvC vergadert frequent met het bestuur en is regelmatig aanwezig bij diverse overleggen, onder andere tussen de bestuurder en de ondernemingsraad (OR), de verpleegkundige adviesraad (VAR) en het hoofd van de Cliëntenraad (CR).

Samenstelling

  • De heer mr. M.J.G. Wintels, voorzitter
  • Mevrouw drs. J.H.P.M. van der Wijst, lid
  • De heer prof. dr. D.A. (Dick) de Waard RA MA, lid
  • Mevrouw prof. dr. M.A. Verkerk, lid
  • De heer dr. R.J. Meijer, lid
  • De heer prof. dr. D.L. van der Peet, lid
  • De heer A. Bonnema, lid