Historie

De oorsprong van ziekenhuis De Tjongerschans gaat terug naar het jaar 1895. Toen richtte Cornelia Anna Agatha Albertina Baronesse de Vos van Steenwijk met eigen middelen het eerste ziekenhuis in Heerenveen op. Aanleiding was het ontbreken van goede medische zorg voor mensen zonder geld. De barones huurde een deel van een herenhuis aan de Verlengde Dracht (nu Burgemeester Falkenaweg) dat plaats bood aan 10 patiënten. De oprichtster zelf was directrice, operatiezuster, verpleegster en administratrice. Er werkten twee verpleegsters, een waakster en twee dienstmeisjes. In 1899 legde de freule haar werk om gezondheidsredenen neer en werd het ziekenhuis gesloten.

Patiënten in armenhuis 

Zeven jaar later in 1906 nam de plaatselijke predikant van de hervormde kerk ds. Van Slooten het initiatief voor een nieuw ziekenhuis in Heerenveen. Hij maakte het Heerenveense armenhuis geschikt voor de verpleging van 45 patiënten. Dit ging vijf jaar goed, totdat geldgebrek het voortbestaan van het ziekenhuis bedreigde. Om het bestaan van het ziekenhuis veilig te stellen richtten 54 notabelen op 10 mei 1911 de ‘Vereniging tot instandhouding en Exploitatie van het Ziekenhuis te Heerenveen’ op. In 1929 kreeg dit ziekenhuis een nieuwe locatie. Aan de Thialfweg te Heerenveen kwam een modern uitgerust, indrukwekkend ziekenhuiscomplex.

De Tjongerschans

In 1972 werd het ziekenhuis herdoopt tot algemeen ziekenhuis De Tjongerschans. Uit een wedstrijd voor het bedenken van een naam voor het ziekenhuis gaf één deelnemer als suggestie de naam De Tjongerwal. Een andere deelnemer stelde De Schoterschans voor. De jury besloot beide namen samen te voegen en beide inzendingen te honoreren met een prijs. Zo ontstond de naam De Tjongerschans. Een zeer toepasselijke naam, want het riviertje de Tjonger doorsnijdt het verzorgingsgebied van het ziekenhuis en een schans, afgeleid dan het Oudhollandse woord Schutse, betekent volgens de Dikke Van Dale bescherming of beschutting. 

Verbouwingen en uitbreidingen

Vanaf 1954 vonden in het ziekenhuis jarenlange verbouwingen plaats. Het nieuwe keukengebouw werd in gebruik genomen en de uitbreiding van de kinderafdeling, interne afdeling, röntgenafdeling en het polikliniekgebouw werden gerealiseerd. In 1974, twee jaar na de herdoping tot algemeen ziekenhuis, was De Tjongerschans uitgegroeid tot een ziekenhuis met een zes verdiepingen tellend beddenhuis, een centraal gelegen hoofdgebouw en een behandelhuis. Later kwam er nog een vleugel bij voor de afdelingen neurologie en psychiatrie, een nieuwe polikliniek en nieuwbouw voor de komst van een militair perifeerteam. In 2005 werd een volgend ingrijpend bouwtraject afgerond. Vervolgens vond de onthulling van het kunstwerk ‘Het Gat’ plaats en konden bezoekers en patiënten de nieuwe centrale hal in gebruik nemen. Op 17 april 2008 werd het geheel vernieuwde ziekenhuis De Tjongerschans officieel geopend. De afronding van de intensieve bouwperiode was voor De Tjongerschans overigens geen reden tot stilstand. In dat zelfde jaar, 2008, opende het als eerste ziekenhuis kraamsuites waar ook ouders en broertjes en zusjes van pasgeborenen kunnen verblijven. In 2009 werd de poliklinische apotheek de Tjonger in het ziekenhuis in gebruik genomen. 

Patiënt staat centraal

Het leveren van uitstekende basiszorg in een gastvrije omgeving staat voorop bij Tjongerschans. Sinds de vernieuwing van het ziekenhuis in april 2008 is dit streven ook zichtbaar aan de locatie. Het is nu in een modern, sfeervol, ruim en licht ziekenhuis. We beschikken over duidelijke looproutes, een heldere indeling van poliklinieken en kliniek, kleinere eenheden in het beddenhuis met meer privacy en uitzicht naar buiten, internet aan bed en een door kleurgebruik gecreëerde aangename sfeer. Duidelijk is dat de patiënt centraal staat. Daarnaast zijn de ruimten in het ziekenhuis zodanig ingericht dat het zeer flexibel in het gebruik is en klaar voor het inspelen op toekomstige ontwikkelingen en veranderingen in de medische zorg.

Chronologie

1895

Oprichting eerste ziekenhuis in Heerenveen door barones Anna de Vos van Steenwijk

1911

Heerenveense armenhuis maakt plaats voor 45 patiënten op initiatief van predikant ds. Van Slooten

 

 1929  

Opening nieuw, eigentijds ziekenhuis aan Thialfweg te Heerenveen

 

 1954  

Oplevering nieuw keukengebouw

 

1956

Uitbreiding kinderafdeling en interne afdeling gereed

 

1958  

Uitbreiding röntgenafdeling

 

1962  

Uitbreiding polikliniek gereed

 

1972

Ziekenhuis aan Thialfweg krijgt de naam De Tjongerschans

 

1974

De Tjongerschans is uitgegroeid tot een ziekenhuis met een zes verdiepingen tellend beddenhuis, een centraal gelegen hoofdgebouw en een behandelhuis

 

1981

Psychiatrische/neurologische afdeling, met 40 bedden, is gereed

 

1982

Realisatie verbouw polikliniek

 

1991  

Realisatie van nieuwbouw voor de komst van een militair perifeerteam in De Tjongerschans

 

1993  

Modernisering en uitbreiding polikliniek

 

1997

Het zusterhuis in de ziekenhuistuin wordt afgebroken

 

1998  

Ondertekening intentieverklaring van Friese ziekenhuizen (Antonius ziekenhuis, Nij Smellinghe, Zorggroep Noorderbreedte, De Tjongerschans) voor een regionale samenwerking op het gebied van ziekenhuisfarmacie

 

2003

Realisatie nieuw beddenhuis

 

2004  

Realisatie renovatie/nieuwbouw diverse bouwdelen, waaronder

Fysiotherapie/Revalidatie, OK, Laboratorium

 

2005

Realisatie nieuwe centrale hal en onthulling kunstwerk ‘Het Gat’, het

Stiltecentrumen de Spoedeisende Hulp

 

2007

Realisatie nieuwbouw polikliniek en renovatie Radiologie

 

2008  

Officiële opening vernieuwde ziekenhuis De Tjongerschans

 

2008  

De Tjongerschans opent als eerste ziekenhuis kraamsuites

 

2009

Bouw poliklinische Apotheek De Tjonger gereed

2018

Tjongerschans opent verbouwde atrium en poliklinieken en opent Orthoradius, het sport-orthopedisch expertisecentrum in Sportstad

2019

Opening expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg samen met Alliade (voorheen Meriant)