Nieuws

Ziekenhuis Tjongerschans start polikliniek Allergologie

7 september 2023

Vandaag is in ziekenhuis Tjongerschans de polikliniek Allergologie gestart. Hier kunnen mensen terecht voor de behandeling, voorlichting en onderzoek van allergische aandoeningen.

Het behandelteam bestaat op dit moment uit allergoloog-immunoloog Hester Grondsma-van der Valk en poli-assistent Ingrid Genot. “Als allergoloog heb ik een brede kijk op allergieën met speciale aandacht voor voedsel-, geneesmiddelen- en insectenallergieën. Ik werk nauw samen met de KNO-arts, longarts en dermatoloog in Tjongerschans en verwijs patiënten naar één van de orgaanspecialisten door als dat nodig is. Zo krijgt de patiënt altijd de juiste zorg,” vertelt Hester.

Allergologische zorg laagdrempeliger maken
Een poli Allergologie is een mooie aanvulling op de allergologische zorg die in de regio wordt geboden. “Momenteel zijn de wachttijden lang waardoor veel zorgvragen onbeantwoord blijven. De mogelijkheden op het gebied van allergologische zorg, denk aan immunotherapie en voedselallergie, zijn vaak onvoldoende belicht. Door de komst van deze poli maken we de allergologische zorg laagdrempeliger – ook voor mensen met relatief milde klachten – en kunnen we vroegtijdig starten met advies en behandeling.”

Nauwe samenwerking met zorgverleners in de regio
Momenteel vindt allergologische zorg in Noord-Nederland plaats in het UMC Groningen en in een private instelling, eveneens in Groningen. In Friesland wordt de zorg deels verleend door onder andere de KNO-artsen, longartsen en dermatologen. Daarnaast is er per 1 september een kinderallergoloog in het MCL. “Ik kijk uit naar de samenwerking met medisch specialisten in Tjongerschans, huisartsen in de regio, de kinderallergoloog in het MCL en het UMC Groningen voor derdelijnszorg. Samen zorgen we ervoor dat patiënten in onze regio de best mogelijke allergologische zorg krijgen.”

Afspraak maken
De spreekuren op de polikliniek Allergologie vinden plaats op donderdag en vrijdag en kunnen ook digitaal plaatsvinden. Voor een afspraak is een verwijzing nodig van huisarts of specialist. Meer informatie is te vinden op www.tjongerschans.nl/allergologie.

Allergoloog-immunoloog Hester Grondsma-van der Valk (links) en poli-assistent Ingrid Genot