Nieuws

Vondelingenkamer in Tjongerschans

12 april 2024

In samenwerking met Stichting Beschermde Wieg wordt er deze zomer een vondelingenkamer gerealiseerd in Tjongerschans. Hiermee wordt hulp geboden aan zwangere en pas bevallen vrouwen die anoniem willen blijven en niet voor hun kind willen of kunnen zorgen. Tjongerschans is hiermee het eerste ziekenhuis in Noord Nederland dat deze vorm van zorg aanbiedt.

 

Geld ingezameld voor de realisatie

Deze week is duidelijk geworden dat er voldoende sponsorgelden zijn binnengehaald om de kamer te realiseren. Op 10 april is tijdens het benefietevenement in het Posthuis Theater, georganiseerd door de Lions Heerenveen, de laatste cheque in ontvangst genomen (foto). Hierbij was ook Stichting Beschermde Wieg aanwezig. Klinisch verloskundige Imke de Block en Anna Postma zijn betrokken bij de voorbereiding. Imke: We zijn ontzettend trots dat wij de eerste vondelingenkamer van Noord Nederland kunnen openen en daarmee het lot van een enkele baby positief kunnen veranderen.’

 

Over deze stichting
Stichting Beschermde Wieg is een landelijke stichting die hulp biedt aan zwangere en pas bevallen zorgmijdende vrouwen, die om welke reden dan ook anoniem willen blijven en niet zelf voor hun kind kunnen, willen of durven zorgen. Er wordt anoniem hulp geboden om deze vrouwen in een vroegtijdig stadium in beeld te krijgen zodat zwangerschapscontroles, een veilige geboorte en nazorg mogelijk wordt. Kijk ook op de website van de stichting voor meer informatie.

 

Waar komt de kamer?
De vondelingenkamer of beschermde wiegkamer wordt gerealiseerd bij de Spoedeisende Hulp. Een baby wordt er warm en veilig opgevangen en krijgt medische zorg als dat nodig is. De kamer wordt deze zomer geopend. Stichting Beschermde Wieg heeft nog 13 andere vondelingenkamers in Nederland.

Foto v.l.n.r.: Otto Hoekstra (Lions), Imke de Block, Anna Postma en Kitty Nusteling (Stichting Beschermde Wieg).