Verloskundig samenwerkingsverband Middenin krijgt award voor aanpak

‘Ieder kind moet rookvrij kunnen opgroeien’


Nog altijd rookt ongeveer 9% van alle zwangere vrouwen tijdens de zwangerschap. Minder bekend is dat van alle vrouwen die vlak vóór of tijdens de zwangerschap stoppen, ongeveer de helft binnen een half jaar na de bevalling weer begint met roken. Met als gevolg nadelige gezondheidseffecten voor opgroeiende kinderen. Dat moet anders, vinden gynaecologen, verloskundigen en kraamzorgmedewerkers. ‘Ieder kind moet rookvrij kunnen opgroeien, al vanaf het eerste begin in de baarmoeder’, aldus Clasien van der Houwen, gynaecoloog in ziekenhuis Tjongerschans en voorzitter van de landelijke Taskforce Rookvrije start.


Om zoveel mogelijk kinderen rookvrij te kunnen laten opgroeien, werken alle betrokken partijen van het verloskundig samenwerkingsverband Heerenveen en omgeving (VSV Middenin) samen. Het VSV heeft daarvoor een project opgezet dat door Stichting De Friesland financieel wordt ondersteund. ‘We gaan nu veel verder dan alleen een stopadvies geven als een vrouw rookt in de zwangerschap’, schetst Clasien van der Houwen. ‘Allereerst brengen we in kaart hoe het rookprofiel er uitziet. Heeft de zwangere vrouw eerder stoppogingen ondernomen? Rookt de partner? Is de wens om te stoppen aanwezig? En zijn er complicerende factoren, zoals schulden, depressie of problemen in het gezin? Is roken binnen haar sociale omgeving de norm? Op basis van de situatie stippelen we dan een route uit. Zo nodig verwijzen we naar de huisarts of verslavingszorg. Als het stoppen lukt, vragen we regelmatig hoe het gaat, want dat wordt vaak vergeten. Als er een terugval is, proberen we te helpen om de draad weer op te pakken. We werken samen met kraamzorg en jeugdgezondheidszorg, zodat we het gezin blijven volgen. Ook na de geboorte. Zo willen we helpen voorkomen dat de moeder of de vader weer gaat roken’.


Misverstanden wegnemen

Vanwege de inzet heeft VSV Middenin inmiddels ook erkenning gekregen. Vanuit het Nederlands Netwerk voor Rookvrije Zorgorganisaties krijgt VSV Middenin als eerste VSV in Nederland de Bronzen Rookvrije Zorg Award. Verslavingsarts Robert van de Graaf namens het Nederlands Netwerk: ‘VSV Middenin laat met haar professionele en vastberaden aanpak zien dat ze roken als verslaving erg serieus neemt. Alle zorgprofessionals werken gestructureerd samen om zo optimaal mogelijk (aanstaande) ouders te helpen te stoppen met roken’. Clasien over de aanpak: ‘Binnen ons verloskundig samenwerkingsverband hebben de medewerkers trainingen gevolgd over hoe het onderwerp het beste bespreekbaar kan worden gemaakt, hoe de hulpmiddelen om te stoppen ingezet kunnen worden en hoe steun kan worden gegeven aan de zwangere vrouw en haar omgeving.’

‘Het beste is als de vrouw stopt met roken vóór de zwangerschap. Maar ook stoppen tijdens de zwangerschap levert voordelen op. Roken is echt veel schadelijker voor het ongeboren kind, dan de stress die een zwangere vrouw ervaart tijdens het stoppen. En om nog maar een misverstand uit de wereld te helpen: een partner die buiten rookt, lost het probleem nog niet op. Die neemt schadelijke stoffen toch weer mee naar binnen via onder meer de kleding. Deze ‘derdehands rook’ is net zo goed schadelijk, al weten veel mensen dat niet. Daarom vinden wij het zo belangrijk om ons voor deze ouders en hun kinderen in te zetten.’

Clasien van der Houwen ontvangt namens het VSV Middenin de Rookvrij Award uit handen van Robert van de Graaf (Nederlands netwerk voor rookvrije zorgorganisaties). Foto: Nicolien Sijtsema

Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 685