Vergoeding geneesmiddel Fampyra

De afgelopen maanden hebben MS Vereniging Nederland, Nationaal MS Fonds, MS Research, de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en Biogen zich ingespannen om vergoeding van Fampyra (fampridine) alsnog mogelijk te maken. Helaas heeft dit niet tot een oplossing geleid, waardoor het medicijn per 1 januari 2019 voor eigen rekening van patiënten komt.

 

In overleg met MSVN en NMSF is een gezamenlijk statement opgesteld dat 6 december 2018 is geplaatst op de website www.voorwaardelijketoelatingfampyra.nl. We beseffen ons dat er veel vragen leven onder mensen met MS. Daarom hebben we met Brocacef overlegd dat er tot medio januari een speciaal telefoonnummer in is waar een medewerker van Brocacef uw vragen kan beantwoorden. Mocht u vragen hebben, bel dan naar dit nummer: 0900 - 2025226.

 

De prijs per 1 januari bedraagt daarbij € 127,90 voor een vierweekse verpakking van 56 tabletten. Betrokken partijen blijven echter zoeken naar een oplossing. MS Vereniging Nederland heeft, ondersteund door de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en de Landelijke Vereniging MS-verpleegkundigen, een laatste schriftelijk verzoek tot heroverweging ingediend bij het Zorginstituut Nederland.

 

Mocht u Fampyra op eigen kosten door willen gebruiken dan hebt u een recept van uw neuroloog nodig. U kunt hiervoor contact opnemen met uw MS Verpleegkundige via het telefonisch spreekuur op dinsdag en donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur op 0513 - 685 523 of secretariaat polikliniek Neurologie 0513 – 685 370.

Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 685