Verbeterde kwaliteit van leven bij kanker door voeding en beweging

Vandaag is Wereldkankerdag. De dag om stil te staan bij hoe kanker de wereld op z’n kop zet. Het jaarlijkse aantal mensen dat de diagnose kanker krijgt is de afgelopen drie decennia verdubbeld, van 56.000 in 1989 naar 116.000 in 2018. De Skulp, Zorgbelang Fryslân en de vier Friese ziekenhuizen delen vandaag in de Friese ziekenhuizen een bloem uit aan patiënten en bezoekers. Ook organiseren zij samen een informatieve bijeenkomst over de rol van voeding en beweging bij de Skulp in Heerenveen op vrijdag 8 februari.

De informatiebijeenkomst heeft het thema ‘de positieve invloed van voeding en beweging bij kanker’.  Er zijn diverse sprekers, zoals Albertine Laar, Anne Schaap van Revalidatie Friesland en Aad van der Windt van fysiotherapiepraktijk Spectrum. Aansluitend zingt het koor ‘Zingen voor je leven’ onder leiding van Grytsje Kingma. Namens de Skulp nodigt gastvrouw Baukje Kramer iedereen uit om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst: “Het belooft in ieder geval boeiend en inspirerend te worden. De bijeenkomst is gratis en voor iedereen toegankelijk.” De bijeenkomst start om 10.00 uur bij de Skulp aan de K.R. Poststraat in Heerenveen. Meer informatie staat op www.deskulp.nl en aan melden kan door een mail te sturen naar info@deskulp.nl.

Dichtbij als het kan, centraal als het moet
De Friese ziekenhuizen, de Skulp en Zorgbelang Fryslân weten elkaar goed te vinden op het gebied van oncologie en werken steeds meer met elkaar samen. Ook op informele momenten, zoals tijdens een Wereldkankerdag. “Dat is zeker een meerwaarde voor mensen die moeten leren omgaan met deze ingrijpende ziekte.” zegt Roelie la Roi-Antonides, oncologisch verpleegkundige OCL. De vier Friese ziekenhuizen werken al langer samen in het Friese Regio Oncologisch en Hemato Oncologisch Netwerk (FROHON). Samen ontwikkelen zij een breed oncologisch netwerk (ONF). Dit netwerk wil alle betrokken medisch specialisten ondersteunen bij het realiseren van goede toekomstbestendige oncologische zorg in Friesland. Het netwerk stelt het patiëntbelang centraal: kwaliteit en samenhang van de zorg worden geborgd, ongeacht het entreepunt van de patiënt. Uitgangspunt voor de zorgverlening is: dichtbij als het kan, centraal als het moet. Zorg wordt op een hoger niveau gebracht door de samenwerking. Iedere patiënt, waar hij of zij woont, krijgt dezelfde zorg op maat.


Aantal gevallen van kanker in dertig jaar verdubbeld

Het jaarlijkse aantal mensen dat de diagnose kanker krijgt is de afgelopen drie decennia verdubbeld, van 56.000 in 1989 naar 116.000 in 2018. Dat blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie. De stijging wordt met name verklaard doordat de bevolking sterk is gegroeid en dan vooral het aantal ouderen, waarbij kanker het meeste voorkomt. Gecorrigeerd voor de toename van de gemiddelde leeftijd, steeg het percentage mensen dat kanker krijgt tussen 1989 en 2011 gestaag en is sindsdien op hetzelfde niveau gebleven. Huidkanker is hierop een uitzondering, er is met name in het laatste decennium een sterke stijging in het aantal mensen dat huidkanker krijgt.

Bijeenkomst “Positieve invloed van voeding en beweging bij kanker”

Datum: vrijdag 8 februari 2019
Tijd: 9.30 uur inloop en van 10.00 – 13.00 uur de bijeenkomst
Locatie: De Skulp, Centrum voor leven met kanker
Adres: K.R. Poststraat 70-72, 8441 ER Heerenveen (gebouw Dokterszorg)