Nieuws

Vaccinatie tegen corona, wanneer niet?

28 januari 2021

De komende maanden worden verschillende groepen mensen opgeroepen voor vaccinatie tegen het coronavirus. Daaronder vallen ook mensen met medische risicofactoren voor ernstig beloop, onder wie patiënten met een verminderde weerstand (immuungecompromitteerd). Deze mensen krijgen ook jaarlijks een oproep voor de griepvaccinatie.

Belang van bescherming
Vanwege het belang van bescherming tegen ernstige ziekte door COVID-19 is vaccinatie van patiënten met een verminderde weerstad of met andere risicofactoren belangrijk. Het vaccin is veilig bij deze groep patiënten. Het enige bezwaar kan zijn dat het minder bescherming geeft dan bij gezonde mensen, dat is echter geen reden om het niet te doen. Omdat het vaccin mogelijk minder bescherming biedt is het wel van belang om uzelf na de vaccinatie nog wel te blijven beschermen tegen mogelijke infectie volgens de bekende richtlijnen.

Er zijn een paar redenen om u niet te laten vaccineren en die staan hieronder genoemd.

Wanneer kunt u de COVID-19 vaccinatie niet nemen?

  • Bij een aangetoonde ernstige en/of onmiddellijke* allergische reactie voor een van de bestanddelen van het vaccin;
  • Bij een aangetoonde ernstige en/of onmiddellijke* allergische reactie na een eerdere toediening van hetzelfde vaccin COVID-19.

 *Met onmiddellijk wordt binnen 4 uur bedoeld.

Wanneer kunt u overwegen de vaccinatie uit te stellen?

  • Bij klachten passend bij COVID-19, u mag dan ook niet naar de priklocatie komen.
  • Als u minder dan 4 weken geleden aangetoond COVID-19 heeft gehad.
  • Als u binnen 48 uur een ingreep onder volledige narcose moet ondergaan.
  • Bij epilepsie als u bekend bent met het krijgen van convulsies na vaccinatie of koorts.
  • Zwangerschap – hierbij geldt een uitzondering voor mensen die door hun beroep extra risico op COVID-19 hebben.
  • Bij een zwangerschapswens kan gewoon gevaccineerd worden. In geval van IVF is het advies om de timing met de behandelaar af te stemmen.
  • Verhoogde bloedingsneiging aangeboren of door medicatie, waarbij uw arts heeft aangegeven dat u geen injecties in de spier (bij voorbeeld vaccinaties) mag hebben.

Heeft u vragen?
Mocht u nog vragen hebben over vaccinatie dan zijn veel antwoorden te vinden op de website van het RIVM. Bij vragen over vaccinatie bij een specifieke ziekte adviseren we u om de website van uw patiëntenvereniging te raadplegen. Mocht u daarna nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw eigen (huis)arts.