Tjongerschans sluit meerjarenafspraak met De Friesland Zorgverzekeraar

Tjongerschans heeft met De Friesland Zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de bekostiging van zorg voor de komende drie jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens twee jaar. Met de afspraken willen beide partijen zekerheid bieden voor betaalbare en kwalitatief goede zorg binnen het verzorgingsgebied van Tjongerschans.

 

“De nieuwe afspraken bieden rust en zekerheid voor het beleid dat wij voor ogen hebben”, zegt Jan Martin Wijnsma, directeur/bestuurder van Tjongerschans. “De komende jaren willen wij de kwaliteit van zorg verbeteren én betaalbaar houden. Daarvoor moeten we inspelen op de veranderende zorgvraag en samenwerken met alle ketenpartners. Zekerheid over de bekostiging is nodig om hierin de juiste stappen te kunnen zetten.”

 

Tjongerschans en De Friesland Zorgverzekeraar zetten met de meerjarenafspraak een belangrijke stap om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de medisch specialistische zorg in Friesland te kunnen waarborgen. “Het is in het belang van onze patiënten om de best mogelijke medisch specialistische zorg te kunnen blijven bieden. Tjongerschans wil zich hier de komende jaren hard voor maken. Dat betekent verdere stappen op het gebied van integrale zorg en de zorg anders inrichten als dit de kwaliteit ten goede komt”, licht Jan Martin Wijnsma toe.

Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 685