Nieuws

Tjongerschans sluit 2022 af met positief resultaat

9 mei 2023

Ziekenhuis Tjongerschans heeft het jaar 2022 met een positief resultaat van 1,3 miljoen euro afgesloten. Het positieve financiële resultaat is bereikt in een jaar waarin COVID-19 een minder grote impact had op de ziekenhuiszorg en er meer reguliere (inhaal)zorg kon worden gedaan. Dit blijkt uit de jaarcijfers 2022.

Het jaar 2022 wordt afgesloten met een positief resultaat van 1,3 miljoen euro. Dit is € 0,1 miljoen hoger dan begroot en ruim € 2,5 miljoen hoger dan 2021. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat Tjongerschans, nadat vanaf april vorig jaar de invloed van corona minder werd, in staat is geweest in het tweede deel van het jaar veel inhaalzorg te verlenen en ook de wachtlijsten voor veel behandelingen te verkorten. Dit is gelukt door de capaciteiten efficiënter in te zetten zoals een betere benutting van de operatiekamers en het flexibeler inzetten van het personeel. Daarnaast is hard gewerkt aan de nieuwbouw van de Centrale Sterilisatieafdeling (CSA), die inmiddels in gebruik is genomen. Tjongerschans is met deze grote investering klaar voor de toekomst als het gaat om het gebouw en de faciliteiten.

‘Het resultaat van 2022 is een groot compliment aan al onze medewerkers.'

Kwaliteit en tevredenheid hoog
In 2021 kwam Tjongerschans nog uit op een negatief resultaat van 1,2 miljoen. Oorzaak hiervan waren vooral de hoge kosten die zijn gemaakt vanwege corona. Voorzitter van de Raad van Bestuur Jan Martin Wijnsma: ‘Het resultaat van 2022 is een groot compliment aan al onze medewerkers. Door ieders inzet, door slimmer te organiseren en met een goede (OK) planning en roosters hebben we ontzettend veel patiënten kunnen helpen. En we hebben de kwaliteit van zorg en onze patiënttevredenheid op hoog niveau weten te houden.”

Passende zorg
Tjongerschans zag in 2022 een stijging van het aantal unieke patiënten. Ook steeg het aantal eerste polibezoeken en was er een toename in het aantal dagopnames. Het aantal verpleegdagen daalde, passend bij een al langer zichtbare trend waarop het ziekenhuis actief inzet samen met huisartsen, verpleeghuizen en thuiszorg. “Iedereen verdient zorg van de beste kwaliteit en het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Onder de noemer ‘passende zorg’ kijken we continu naar waar welke zorg kan worden verleend. We staan daarbij in goede verbinding met de zorgpartners in de regio. Zo blijft de zorg toekomstbestendig en betaalbaar. We voelen ook de noodzaak om ruimte – in de breedste zin van het woord – te creëren om de groeiende zorgvraag met steeds schaarser wordend personeel op te kunnen vangen.”

Fusie met MCL
De opgaven waarmee alle ziekenhuizen en ook Tjongerschans worden geconfronteerd zijn groot. De hoge kosten van de inflatie, de energie en een nieuwe cao moeten binnen smalle marges worden geabsorbeerd. Het zal steeds moeilijker worden om in de krappe arbeidsmarkt medewerkers te krijgen, het bieden van passende zorg vraagt forse investeringen in digitalisering en dan nog zal de zorgvraag die op de ziekenhuizen afkomt, groeien. De geplande fusie met het MCL komt daarom op het juiste moment en is een belangrijke en noodzakelijke stap voor een gezonde toekomst. Samen zijn we veel beter in staat de zorgvraag op te vangen, investeringen te doen en een aantrekkelijke werkgever te zijn. Juist door één organisatie met twee (hoofd)locaties te vormen zullen we in staat zijn de hoogwaardige kwaliteit van zorg te blijven bieden en onze hoge patiënttevredenheid vast te houden.

Solide basis
Dit jaar wordt de fusie verder voorbereid om vanaf 1 januari 2024 als één ziekenhuis verder te kunnen. “Dat Tjongerschans deze fusie, net als het MCL, kan aangaan vanuit een gezonde positie als het gaat om kwaliteit van zorg, huisvesting en rendement om te kunnen investeren, zorgt voor een solide basis om ook vanuit de nieuwe organisatie uitstekende zorg aan onze patiënten te verlenen,” aldus Jan Martin Wijnsma.

Hieronder zie je een overzicht van de belangrijkste cijfers over 2022.

> Klik hier voor het volledige jaarverslag 2022