Nieuws

Tjongerschans en MCL werken samen voor scholing pulmonologie

26 mei 2023

Professionals van de longafdelingen van Tjongerschans en MCL hebben de samenwerking gezocht voor het ontwikkelen van een gezamenlijke scholing pulmonologie (longziekten).

Het programma wordt grotendeels ingevuld door eigen professionals met een opvallend multidisciplinair karakter. Naast inbreng van eigen longverpleegkundigen, longartsen (in opleiding) en longconsulenten, zijn er bijdragen van een verpleegkundig consulent longoncologie, fysiotherapeut, longfunctieanalist en medewerker van het team Palliatieve Zorg. Ook komt er een leercoach klinisch redeneren en geeft een productspecialist van Optiflow een demonstratie. Dit maakt het tot een aantrekkelijk onderwijsprogramma, wat inhoudelijk sterk is en antwoord geeft op de leervragen van jongprofessionals.

De specialisten digitale leermiddelen van beide ziekenhuizen hebben voor deze scholing een gezamenlijk e-portaal gerealiseerd waar deelnemers zowel vanuit Tjongerschans als MCL op in kunnen loggen. Dit faciliteert een optimale voorbereiding, omdat ze hiermee een interactieve e-learning en ander lesmateriaal kunnen volgen. De fysieke lesdagen vinden afwisselend plaats in Heerenveen of Leeuwarden en deelnemers krijgen ook een rondleiding op elkaars afdeling. In mei en juni nemen twee groepen van 15 verpleegkundigen uit beide ziekenhuizen deel aan de scholing.


De scholing polmonologie van 26 mei vond plaats in ziekenhuis Tjongerschans