Steeds meer patiënten gebruiken digitaal dossier

Gemiddeld maakt zo’n 1 op de 5 Friese patiënten gebruik van een digitaal dossier van de Friese ziekenhuizen en Revalidatie Friesland. Deze zorginstellingen bieden hun patiënten al enige tijd een digitaal dossier aan. Patiënten krijgen hierdoor thuis inzicht in bijvoorbeeld hun medische gegevens en uitslagen van (lab)onderzoeken. De zorginstellingen zien dat steeds meer patiënten deze mogelijkheid gebruiken en er de meerwaarde van inzien. Toch is er ook een groep patiënten die nog een drempel ervaart. Daarom is tijdens de landelijke e-healthweek  - van 21 tot 26 januari – bij alle instellingen extra aandacht voor het gebruik van deze zogenaamde patiëntenportalen.

Het digitaal beschikbaar stellen van patiëntinformatie via de patiëntenportalen geeft de patiënt meer regie op zijn of haar zorgproces. Door hier gebruik van te maken zijn patiënten beter geïnformeerd, meer betrokken bij hun zorg en kunnen zij beter meebeslissen. Patiënten hebben 24 uur per dag inzicht in hun medische gegevens en komen beter voorbereid in de spreekkamer. Ook kunnen zij veel zaken vanuit huis regelen. Bijvoorbeeld het invullen van voorbereidende vragenlijsten, een vraag stellen aan de specialist of het plannen van (vervolg)afspraken.

1 op de 5 gebruikt portaal
Gemiddeld maakt zo’n 1 op de 5 Friese patiënten gebruik van een patiëntenportaal, al verschilt het gebruikerspercentage per zorginstelling. Het landelijk gebruikerspercentage zit op 14% (september 2018). De mogelijkheden per portaal verschillen, maar alle instellingen breiden dat voortdurend uit. Er komen regelmatig nieuwe toepassingen en mogelijkheden bij. De vijf zorginstellingen werken samen in de ontwikkeling en bekendheid hiervan.

Voor iedereen toegankelijk
Alle instellingen zetten zich in om de portalen zo toegankelijk mogelijk te maken. Niet iedere patiënt is even digitaal vaardig. De portalen worden daarom regelmatig getest door een panel op toegankelijkheid, gebruikersvriendelijkheid en begrijpelijkheid. Tijdens de e-healthweek van 21 tot en met 26 januari staat het stimuleren van het gebruik van de patiëntenportalen centraal. Bij Antonius Ziekenhuis, MCL, Nij Smellinghe, Tjongerschans en Revalidatie Friesland zijn er die week activiteiten om patiënten te informeren over de meerwaarde van de portalen en te helpen bij het gebruik ervan.  Op de website van iedere zorginstelling is informatie te vinden over de activiteiten tijdens de e-healthweek.

Hier vindt u het programma Tjongerschans.

Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 685