Nieuws

Revalidatie na corona vraagt veel geduld

Waar de ene persoon alleen milde klachten heeft, heeft bij de ander het coronavirus een veel heftiger verloop. Soms leidt dit tot een ziekenhuisopname of zelfs een opname op de Intensive Care. En ook al is het virus uit je lichaam, de gevolgen kunnen nog lang merkbaar zijn. Tjongerschans heeft daarom een revalidatieprogramma opgezet om mensen zo goed mogelijk te laten herstellen.

“We weten dat het herstel na corona behoorlijk grillig kan verlopen. Mensen met milde klachten kunnen binnen een week al beter zijn. Maar ze kunnen ook maandenlang last houden en regelmatig een terugval ervaren. Bij mensen die ernstigere klachten hebben gehad, of opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, duurt het herstel zeker weken. En dit kan nog langer zijn. Herstel na een IC-opname kan zelfs maanden duren”, vertelt longarts Kor Johan Koning.

Een IC-opname heeft een grote weerslag op iemands gezondheid. De spierkracht is behoorlijk verminderd en vaak zijn er psychische klachten door alles wat er is gebeurd. Kor Johan: “Daarnaast zien we soms longschade. Deze mensen hebben echt fors ingeleverd op hun fysieke gesteldheid. We houden ze daarom na ontslag goed onder controle. Voor hen heeft Revalidatie Friesland een programma opgezet waar zij voor in aanmerking komen.”

Klachten houden lang aan
Het overgrote deel van de mensen die corona hebben gehad, hoeft gelukkig niet op de IC te worden opgenomen. De meeste mensen hebben het thuis uitgeziekt en een aantal is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Beide groepen patiënten kunnen nog vrij lang klachten houden. Mensen die opgenomen zijn geweest zien we na enige tijd op controle. Heb je het thuis uitgeziekt maar ervaar je nog klachten, dan kan de huisarts je doorsturen naar het ziekenhuis.

Martzen Tiemersma ziet als longverpleegkundige veel voormalig coronapatiënten en beoordeelt of het revalidatieprogramma hen kan helpen: “We beginnen eigenlijk altijd met testen en onderzoeken, zoals een fietstest en een longfoto. De resultaten van deze testen zijn over het algemeen goed, maar toch hebben mensen nog klachten als vermoeidheid, kortademigheid of concentratieproblemen. Voor hen biedt het revalidatieprogramma uitkomst. Hiermee begeleiden we ze naar een nieuwe balans. Het programma is gericht op het verbeteren van de lichamelijke conditie en helpt om corona een plek te geven als dat nodig is.”

Programma op maat
Er is een volledig team betrokken bij het revalidatieprogramma. Martzen: “Het team bestaat uit een longarts, psycholoog, revalidatiearts, fysiotherapeut, diëtiste, ergotherapeut en ook een medisch maatschappelijk werker. “We kijken goed naar wat iemand nodig heeft en maken dan een programma op maat. Afhankelijk van ieders persoonlijke situatie passen we het programma aan en verwijzen we naar de juiste professionals. In kleine groepen wordt er twee keer per week getraind en we geven adviezen over bewegen, voeding en mentale gezondheid.”

Als belangrijkste advies geeft Kor Johan: ‘Heb geduld! Luister naar je lichaam en neem de tijd voor het herstel. Dan zul je zien dat het allemaal weer goed komt. We vergelijken corona wel met de ziekte van Pfeiffer. Het herstel hiervan kan ook lang duren. Het virus is al lang en breed verdwenen, maar de effecten in je lichaam ijlen nog lang na. Ons revalidatieprogramma kan gelukkig veel mensen helpen om de draad weer op te pakken.”

> Lees meer over het revalidatieprogramma

         

Longarts Kor Johan Koning                                  Longverpleegkundige Martzen Tiemersma